Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Nowy audiobook na Wolnych Lekturach – „Kazania sejmowe”7 marca 2024 Audiobooki Wolne Lektury

Kazania sejmowe nigdy nie były wygłoszone przez Piotra Skargę, ale dziś możecie ich wysłuchać na naszej stronie. Audiobook specjalnie dla Wolnych Lektur nagrał Jan Staszczyk. Szczególnie zachęcamy uczniów szkół średnich, którzy muszą zapoznać się z kazaniem II (O miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie) oraz kazaniem VIII (O szóstej chorobie Rzeczypospolitej, która jest dla grzechów jawnych i niekarności ich).

Kazania sejmowe, dzieło nadwornego kaznodziei Zygmunta III Wazy, Piotra Skargi, poruszają problemy kluczowe dla funkcjonowania państwa polskiego w wymiarze politycznym, religijnym, społecznym i kulturalnym. W tekście, powstałym w trudnym dla Pierwszej Rzeczpospolitej momencie historycznym, autor zderza wizję silnego kościoła i wizję państwa, opartego na mocnej władzy monarchy. Warto zaznaczyć, że napisane w 1597 roku kazania nie zostały nigdy wygłoszone, a sławę zyskały dopiero w XIX wieku, spopularyzowane przez twórców romantycznych.

Projekt „E-kolekcja lektur szkolnych i literatury do słuchania dla uczennic i uczniów z niepełnosprawnościami” realizowany jest od 01.01.2023 do 31.03.2026.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wartość dofinansowania: 323 579,60 zł
Całkowita wartość zadania: 405 579,60 z
ł