Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Projekty

Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie naszych głównych projektów. Jeśli chcesz wesprzeć jeden z nich, zobacz w jaki sposób możesz przekazać darowiznę na jego rzecz. Zachęcamy także do zapoznawania się ze szczegółowymi rocznymi sprawozdaniami z naszej działalności.

Okładki z Wolnych Lektur

Wolne Lektury

Wolne Lektury
Wolne Lektury to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i całkowicie darmowa. W jej zbiorach znajduje się ponad 5600 utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej lub zostały udostępnione na wolnej licencji. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane – opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach – HTML, TXT, PDF, EPUB, MOBI. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków, czytanych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Zasoby dostępne są przez stronę internetową lub aplikację mobilną dostępną na urządzeniach z systemami Android oraz iOS.

Dowiedz się więcej z prezentacji:

Prezentacja projektu „Wolne Lektury w 2020”

Wolne Lektury in 2020 – Project presentation in English

Edukacja Medialna

Edukacja medialna i cyfrowa
Prowadzimy serwis edukacyjny edukacjamedialna.edu.pl, który zawiera wysokiej jakości scenariusze zajęć, ćwiczenia i materiały do edukacji medialnej, gotowe do wykorzystania w szkołach oraz w ramach zajęć prowadzonych w domach kultury i bibliotekach.

Organizujemy również Olimpiadę Cyfrową (wcześniej Wielki Turniej Edukacji Medialnej) – pierwszą interdyscyplinarną olimpiadę poświęconą kompetencjom cyfrowym.

Jesteśmy partnerem w projektach:

  • Play Your Role”, realizowanym przez konsorcjum siedmiu organizacji europejskich, którego głównym celem jest stworzenie przestrzeni do dialogu, debaty i podnoszenia świadomości na temat mowy nienawiści w środowisku graczy gier video, jednego z działań, które młodzi uwielbiają najbardziej.
  • „Młodzi, gniewni, bezpieczni”, realizowanym przez Collegium Civitas skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy wezmą udział w warsztatach z edukacji cyfrowej, a także poświęconych zagadnieniom tolerancji, integracji i dialogu kulturowego.

Prowadzimy także  platformę wymiany materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej MIL/PEER.

Prawo Kultury

Prawo Kultury
Pomagamy zrozumieć prawo autorskie i zasady stosowania wolnych licencji. Uruchomiliśmy serwis informacyjny prawokultury.pl, publikujemy teksty kluczowe dla debaty o prawie autorskim i świadczymy bezpłatne porady prawno-autorskie. Prowadzimy szkolenia dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz środowisk artystycznych i akademickich. Poprzez kampanię społeczną staramy się poszerzyć świadomość praw i wolności, jakie daje obywatelom i obywatelkom obowiązująca w Polsce ustawa o prawie autorskim

CopyCamp

CopyCamp
Organizujemy cykliczną konferencję CopyCamp, w ramach której zapraszamy do rozmowy artystów, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, działaczy na rzecz wolnej kultury, prawników, medioznawców i zwykłych użytkowników, goszcząc także licznych prelegentów spoza Polski. Chcemy w ten sposób współtworzyć debatę nad kształtem obecnego systemu praw autorskich oraz obiegów kultury.


Zamknięte projekty:

Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci (2015-2018)

Projekt szkoleniowy realizowany w partnerstwie z Collegium Civitas.  Głównym celem projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Aby osiągnąć ten cel zrealizowaliśmy warsztaty w 1708 szkołach w całej Polsce dla wszystkich grup docelowych. Przygotowaliśmy taże materiały uzupełniające z myślą o wszystkich odbiorcach, katalog ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z TIK oraz cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadziliśmy 5 edycji konkursu dla szkół (zobacz dobre praktyki).

Europejski Standard Edukacji Medialnej dla osób pracujących z młodzieżą – EMELS (2017-2018)

Głównym celem projektu było przygotowanie użytecznego narzędzia do rozwoju kompetencji medialnych i cyfrowych osób pracujących z młodzieżą, jak również zbudowanie partnerstwa 7 europejskich organizacji zajmujących się tą tematyką. Efektem naszych prac jest innowacyjny  Standard Edukacji Medialnej, zilustrowanych praktycznymi przykładami wiedzy, umiejętności i postaw, umożliwiający ocenę kompetencji własnych i innych osób , określenie potrzeb szkoleniowych i planowanie dalszych działań. Standard został uzupełniony o materiały edukacyjne i dobre praktyki.

Historia i Media (2010-2015)
Pierwszy polski serwis internetowy poświęcony historii digitalnej i cyfrowej humanistyce. Poruszane w nim wątki dotyczą między innymi nowych zjawisk związanych z funkcjonowaniem historii i dziedzictwa w kulturze cyfrowej (digitalizacja, upamiętnianie, remiks itp.), wykorzystania internetu jako wsparcia badań w naukach humanistycznych oraz realizacjom idei otwartej nauki. Treści serwisu dostępne są na wolnej licencji CC-BY-SA.

Zabawnik

Zabawnik to zbiór 150 pomysłów, scenariuszy gier i zabaw dla dzieci, od wyliczanek poprzez gry planszowe, aż po teatr, który udostępniamy w sieci na wolnej licencji CC BY-SA.

MediaLog (2013)
MediaLog to konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych, który miał na celu zachęcenie młodzieży i nauczycieli do rozwijania kompetencji medialnych i informacyjnych oraz podejmowania twórczych działań z wykorzystaniem mediów. Zadanie konkursowe dla uczniów polegało na przygotowaniu pomysłu na reklamę Internetu, a zadaniem nauczycieli było przeprowadzenie lekcji edukacji medialnej. Finaliści spotkali się na warsztatach medialnych w warszawskiej Mediatece START-META. Projekt został zrealizowany w ramach programu Akademia Orange.

Cyfrowa Przyszłość (2011-2012)
W ramach projektu powstał raport analizujący obecny stan kompetencji medialnych i informacyjnych polskiego społeczeństwa oraz pierwsza edycja katalogu kompetencji z podziałem na grupy wiekowe – pierwsza udana próba zdefiniowania zakresu edukacji medialnej i informacyjnej. Celem projektu było wypracowanie koncepcji nauczania edukacji medialnej i informacyjnej oraz tworzenie praktycznych programów edukacyjnych, które będą mogły być wdrażane przez szkoły, organizacje pozarządowe i inne instytucje edukacyjne.

Wolne Podręczniki (2006-2012)
Wolne Podręczniki to dostępne na wolnej licencji materiały edukacyjne przygotowywane przez nauczycieli-wolontariuszy. Podręczniki dostępne na wolnej licencji są dostępne za darmo w formie elektronicznej, a także pozwalają obniżyć koszt druku w tradycyjnej postaci papierowych książek. Można również łatwo przystosowywać takie materiały do różnych potrzeb np. osób niepełnoprawnych lub uczących się w indywidualnym trybie.
Od 2012 roku zadanie przygotowania pełnego zestawu wolnych podręczników wziął na siebie rząd w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła”. Wszystkich zainteresowanych społecznościowym rozwijaniem wolnych podręczników zachęcamy tymczasem do udziału w projekcie Wikibooks prowadzonym przez fundację Wikimedia.

Czytamy Słuchając (2008-2011)
Czytamy Słuchając to profesjonalne nagrania tekstów literackich ze zbiorów biblioteki internetowej Wolne Lektury, realizowane przede wszystkim przez znanych aktorów i reżyserów młodego pokolenia. Kolekcja nagranych audiobooków, dostępna na wolnej licencji CC BY-SA, w formatach MP3, Ogg Vorbis i w systemie DAISY, jest obecnie rozwijana jako część biblioteki Wolne Lektury.

Wolne Okładki (2011)
W ramach projektu przeprowadziliśmy cykl pilotażowych szkoleń z zakresu edukacji medialnej i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych dla młodzieży z różnych regionów Polski, przygotowanych we współpracy z partnerami projektu (m.in. Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej). Uczestnicy warsztatów nauczyli się między innymi tworzyć proste grafiki użytkowe, na przykładzie okładek dla utworów z biblioteki Wolne Lektury. Projekt został zrealizowany w ramach programu Akademia Orange.

Rymy Pętle Rytmy, Kultura Remiksu, Remiksujemy Bibliotekę (2010-2011)
Projekty miały na celu przygotowanie młodych ludzi do twórczego i krytycznego korzystania z mediów i nowoczesnych technologii informacyjnych poprzez organizację cyklu warsztatów medialnych skierowanych do młodzieży oraz ogłoszenie otwartych konkursów na najlepszy remiks słowno-muzyczny klasyki polskiej literatury. Projekt „Rymy Pętle Rytmy” został zrealizowany w ramach programu Akademia Orange.