Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Wolne Lektury działającą jako administrator danych osobowych. Polityka podlega bieżącej aktualizacji, w szczególności w odpowiedzi na zmiany stanu prawnego lub faktycznego.

Siedzibą Fundacji Wolne Lektury jest Warszawa (ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa). Pełne dane kontaktowe administratora: https://fundacja.wolnelektury.pl/kontakt/

Fundacja przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób, których dane przetwarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w określonych celach i w granicach określonych przepisami prawa, przy zastosowaniu technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczających. Przetwarzanie danych podlega bieżącej analizie ryzyka i kontroli dostępu.

Dane o użytkownikach korzystających z naszych serwisów (adres IP, adresy odwiedzonych stron, konfiguracja przeglądarki, dane podawane przez użytkowników w formularzach rejestracyjnych i kontaktowych) są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego działania tych serwisów, a także mogą być rejestrowane i wykorzystywane w celach prowadzenia statystyk, ewaluacji i sprawozdawczości. W stosowanych formularzach Fundacja oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne do realizacji danego celu, a podanie pozostałych danych nie jest obowiązkowe.

W naszych serwisach mogą być umieszczone odnośniki do serwisów zewnętrznych (w szczególności do bibliotek javascript i krojów pisma), w których niniejsza polityka nie obowiązuje. Użytkownik może zablokować uruchamianie tych zewnętrznych elementów za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Privacy Badger), co może spowodować brak dostępu do niektórych części naszych serwisów lub ich nieprawidłowe wyświetlanie.

W niektórych naszych serwisach użytkownik może rejestrować się i logować za pośrednictwem zewnętrznych mechanizmów weryfikacji (np. logowanie przez Facebooka, Google). Korzystanie z niektórych naszych serwisów może być ponadto możliwe za pośrednictwem aplikacji innych niż przeglądarka internetowa (np. aplikacje mobilne dostępne w sklepach takich jak AppStore czy Google Play). Korzystanie z tych mechanizmów i aplikacji podlega także politykom prywatności tych podmiotów, wiąże się z przekazaniem im informacji o korzystaniu z naszych serwisów oraz prowadzi do pobrania przez Fundację z tych serwisów danych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania naszych serwisów. Użytkownicy mogą także rejestrować się i logować w naszych serwisach bezpośrednio, a także korzystać z nich przez przeglądarkę, bez użycia osobnych aplikacji.

Fundacja może przekazywać dane osobowe podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji, niezbędne dla działalności Fundacji (np. usługi informatyczne, księgowe, banki i operatorzy płatności, dostawcy usług pocztowych), a także innym podmiotom jedynie w przypadku, gdy wymaga tego powszechnie obowiązujące prawo. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli nie jest to konieczne, a w takim przypadku zapewniamy odpowiedni stopień ochrony, przede wszystkim poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji celu przetwarzania (np. utrzymania konta w serwisie), do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Fundacji. Okres przetwarzania może być każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Po tym okresie dane przetwarzane są jedynie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

– dostępu do treści danych,

– żądania ich sprostowania,

– usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,

– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania z uwagi na ich szczególną sytuację

– w przypadku przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania ich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego

– wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ciasteczka (cookies)

Nasze serwisy mogą wykorzystywać informacje przechowywane po stronie przeglądarki użytkownika (tzw. cookies, ciasteczka) na potrzeby identyfikacji sesji użytkownika w celu:

gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzalności naszych serwisów (ciasteczka: _pk_id.*, _pk_ses.*, _pk_ref.*),

weryfikacji uprawnień zalogowanych użytkowników (ciasteczka: sessionid, PHPSESSID, *_sessionid, *Session),

zabezpieczenia użytkowników przed atakami typu cross-site request forgery (CSRF) (ciasteczka csrftoken).

Użytkownik może zablokować pliki cookie generowane przez nasze serwisy za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki lub jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery, Privacy Badger). Zablokowanie ciasteczek spowoduje brak możliwości logowania się do naszych serwisów, a także wypełniania formularzy korzystających z ochrony przed atakami CSRF.