Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Zespół

PRACOWNICY

Jarosław Lipszyc (jaroslaw.lipszyc na wolnelektury kropka pl) – prezes Fundacji od 2007 r. Przed pracą w Fundacji wieloletni dziennikarz, poeta i muzyk, aktualnie aktywny propagator nowoczesnej edukacji oraz wolnej kultury. Autor koncepcji portalu „Włącz Polskę” Ministerstwa Edukacji Narodowej. Bierze aktywny udział merytoryczny we wszystkich projektach Fundacji, prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz liczne wystąpienia i wykłady związane z nowoczesnymi technologiami, edukacją oraz prawem internetowym. Aktywnie uczestniczył w akcji społecznej na rzecz przeprowadzenia konsultacji środowiskowych wprowadzenia Rejestru Stron i Usług Zakazanych, uczestnik debaty “Zapytaj Premiera”, uczestnik debat o ACTA i przyszłości praw autorskich, aktywny promotor dialogu i współpracy sektora pozarządowego z administracją publiczną.

Paulina Choromańska (paulina.choromanska na wolnelektury kropka pl) – wiceprezeska Fundacji od 2019 r. Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Wcześniej prowadziła prace badawcze i zajmowała się bieżącą dokumentacją teatralną w Pracowni Dokumentacji Teatru w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie. W Fundacji Wolne Lektury odpowiedzialna za projekt Wolne Lektury.

Maria Świetlik (mariaswietlik na wolnelektury kropka pl) – dyrektorka ds. rozwoju. Od 2020 r. odpowiada za rozwój programu crowdfundingowego Wolnych Lektur. Antropolożka polityczności, działaczka praw cyfrowych (obserwatorka EDRi), aktywistka na rzecz sprawiedliwości globalnej. W Fundacji Wolne Lektury w latach 2012-2014 odpowiedzialna była m.in. za publikacje i projekty badawcze w ramach projektu Prawo Kultury, kampanię na rzecz reformy prawa autorskiego oraz organizację konferencji CopyCamp. Pracowała również jako koordynatorka projektów w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności i Akcji Demokracji. Członkini Komisji osób pracujących w organizacjach pozarządowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza”.

Monika Kępska (monika.kepska na wolnelektury kropka pl) – kierowniczka biura i fundraiserka. Ukończyła inżynierię systemów bezpieczeństwa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Wcześniej pracowała jako fundraiserka w UNICEF oraz Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu. Od 2020 działa w ruchu obywatelskim reagującym na potrzeby lokalnych społeczności. Licencjonowany prywatny detektyw.

Aleksandra Sekuła (aleksandra.sekula na wolnelektury kropka pl) – kierowniczka literacka biblioteki Wolne Lektury, koordynatorka programu praktyk i wolontariatu. Historyczka literatury, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Zawodowo i naukowo zajmuje się polskim romantyzmem, historią idei i teorią kultury.

 

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

Radosław Czajka  (radekczajka na wolnelektury kropka pl) – programista, studiował informatykę na MIMUW. Biegły w językach programowania, znaczników: Python, XHTML, Javascript, CSS, LaTeX, SQL. Posiada doświadczenie z frameworkami Django, Jquery, w przekształceniach dokumentów XML (XSLT), w produkcji ebooków oraz w tworzeniu aplikacji mobilnych na system Android i iOS.

Paweł Dudzik – studiował informatykę na MIMUW. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu testów w różnego typu projektach informatycznych oraz w prowadzeniu audytu przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych. Prowadził testy i audyty zarówno dla dużych firm komercyjnych, jak i dla centralnych organów administracji rządowej. Od kilkunastu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi wspierając je w realizacji projektów informatycznych (głównie związanych z digitalizacją dóbr kultury) oraz prowadząc szkolenia z tego zakresu.

Wojciech Kotwica – redaktor techniczny i merytoryczny; absolwent Politechniki Krakowskiej, tłumacz Projektu Tłumaczenia Manuali, tłumacz podręcznika Gawk: Effective AWK Programming. W latach 2001-2007 tłumacz i koordynator zespołu tłumaczeń witryny Projektu GNU; współtłumacz książki Wolna kultura. Od 2012 roku współpracownik projektu Wolne Lektury. Interesuje się historią starożytną, literaturą piękną i popularnonaukową.

Elżbieta Anna Sekuła – redaktorka merytoryczna, kulturoznawczyni i socjolożka, doktor nauk społecznych. Wieloletnia wykładowczyni w Instytucie Kultury i Komunikowania Uniwersytetu SWPS, współzałożycielka Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zainteresowania naukowe: przestrzeń miejska, rewitalizacja, problematyka związana z nacjonalizmem, Górny Śląsk. Mieszka w Orvieto. Kocha wino, książki i podróże.

Ilona Kalamon – redaktorka merytoryczna. Absolwentka filologii polskiej I stopnia, studentka edytorstwa, w latach 2019-2020 r. współkoordynatorka projektu Et cetera. O literaturze – inaczej promującego humanistykę wśród młodzieży licealnej. Pasjonatka literatury dawnej i historii kobiet, w swoich pracach dyplomowych zajmuje się twórczością Elżbiety Drużbackiej, jednej z pierwszych polskich poetek. W wolnym czasie układa puzzle i ogląda filmy Bergmana.

Marianna Czabator – redaktorka merytoryczna. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Podyplomowych Studiów Edytorskich prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński. Miłośniczka podróży, kultury hiszpańskiej, wycieczek górskich i literatury dwudziestolecia międzywojennego.

Dorota A. Kowalska  – redaktorka literacka, językoznawca, polonistka i slawistka, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Pracowni Polszczyzny Kresowej IJP PAN, gdzie zajmuje się historią i współczesnością języka polskiego na Ukrainie. Hobbystycznie śpiewa archaiczne pieśni ukraińskie i rosyjskie, cyklistka.

Paweł Kozioł – redaktor literacki. Ur. 1979, doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w literaturze dawnej, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dulwich College w Londynie. Poeta, krytyk literacki, stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010).

Krzysztof Siewicz (krzysztof.siewicz na wolnelektury kropka pl) – radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji (co niektórzy nazywają prawem autorskim, prawem nowych technologii, prawem internetu itp.). Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskał dyplom LLM Central European University w Budapeszcie. Doktorat o ochronie wolności użytkowników oprogramowania obronił na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia). Był koordynatorem prawnym Creative Commons Polska i jest autorem polskiej lokalizacji wersji 3.0 licencji CC. Jest ponadto autorem szeregu publikacji naukowych poświęconych korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w tej tematyce. Obecnie jest również członkiem zespołu Platforma Otwartej Nauki na ICM UW. Amatorsko trenuje szermierkę (szpada sportowa).

RADA FUNDACJI WOLNE LEKTURY

Julia Maria Koszewska – przewodnicząca Rady Fundacji od 2015 r. Wikipedystka i działaczka openGLAM, pracuje w OBWE-ODIHR. Absolwentka studiów bibliologicznych i informacji naukowej ze specjalizacją zarządzanie informacją i wiedzą, obecnie przygotowuje na Uniwersytecie Warszawskim rozprawę doktorską. Prowadziła badania na temat roli dostępu do informacji oraz zarządzania informacją jako warunków partycypacyjnego i demokratycznego społeczeństwa. W 2013 roku zainicjowała i koordynowała pierwszą w Polsce konferencję openGLAM (galleries, libraries, archives, museums), przez wiele lat pracowała w Galerii Zachęta. Zaangażowana w dialog międzyreligijny (szczególnie chrześcijańsko-żydowski) oraz pojednanie polsko-żydowsko-niemiecko-ukraińskie. W latach 2011-13 była członkinią Europejskiej Rady Liderów Religijnych oraz w zarządzie Europejskiej Międzyreligijnej Sieci Młodzieżowej. Działaczka Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. W 2012 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 2022 roku wiceprezeska Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Edwin Bendyk – polski dziennikarz, publicysta, naukowiec zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem technologii na życie społeczne. Członek zespołu pisma „Polityka”, publikuje także w „Przeglądzie Politycznym”, „Krytyce Politycznej”, „Piktogramie”, tygodniku „Computerworld”, magazynach „Mobile Internet” i „i-biz”. Prowadzi blog „Antymatrix” (bendyk.blog.polityka.pl) i serwis „Makroskop”. Opublikował książki: “Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności”, W.A.B. 2002 r. oraz “Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci”, W.A.B 2004 r. Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu. W.A.B. 2009. Wykłada w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem badań nad Przyszłością Collegium Civitas, oraz Centrum Nauk Społecznych PAN.

Lidia Kołucka-Żuk – z wykształcenia prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Yale World Fellow na Yale University. Dyrektor wykonawcza Trust for Civil Society in Central and Easter Europe (CEE TRUST), zarządzająca CEE Trust i nadzorująca jego działalność, w tym sprawy prawne i finansowe. Tworzyła strategię i programy CEE Trust oraz wdrażała je w 7 krajach Europy. W latach 2008-2012 doradca strategiczny premiera RP w zakresie administracji publicznej, relacji państwo–obywatel, dialogu społecznego, otwartego rządu, big data i agendy cyfrowej, efektywności państwa, rozwoju kapitału społecznego i społeczeństwa cyfrowego. Współautorka dokumentów „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” oraz „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju”. Obecnie dyrektor ds. strategii komunikacji Pelion S.A.

Adam Barbasiewicz – Adwokat w Warszawie i Brukseli. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1997-99 współpracownik prof. Michała Kuleszy w Zespole Pełnomocnika Rządu ds. Reform Ustrojowych Państwa. Od 2006 roku partner w polsko-belgijskiej kancelarii prawnej Cottyn Barbasiewicz i Łyś-Gorzkowska. Specjalizuje się w prawie kultury, prawie cywilnym oraz prawie własności intelektualnej. Interesują go zwłaszcza zagadnienia dotyczące praktycznego stosowania prawa w działalności takich instytucji jak muzea, biblioteki i archiwa. Zajmuje się doradztwem legislacyjnym, w tym jako ekspert komisji parlamentarnych. Wiceprzewodniczący Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOM (Międzynarodowej Rady Muzeów). Członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Historii Polski.

Dorota Górecka-O’Connor – z wykształcenia socjolożka, absolwentka ISNS UW. Zdobywała doświadczenie zawodowe przy realizacji projektów społecznych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Przez 7 lat w Fundacji Nowoczesna Polska koordynowała działania w obszarze edukacji medialnej, współtworzyła materiałów edukacyjnych i publikacji. Od grudnia 2017 do czerwca 2019 członkini Zarządu Fundacji. Obecnie jako Programme Manager w Enclude wspiera irlandzkie organizacje non-profit we wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania danymi.

Krzysztof Urbański – od prawie 15 lat wspiera startupy, organizacje pozarządowe oraz korporacje w projektowaniu produktów i usług cyfrowych. Od ponad 10 lat związany z software housem 7bulls.com, obecnie pilotuje projekty związane z technologią blockchain i rynkiem zdecentralizowanych finansów. Blisko związany z ruchem wolnego oprogramowania i otwartej kultury. Z projektem Wolne Lektury związany od samego początku, brał udział w pracach projektowych i wdrożeniu pierwszej wersji serwisu.