Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

„Dawny ustrój i rewolucja” Alexisa de Tocqueville’a na Wolnych Lekturach12 czerwca 2023 Nowe publikacje Wolne Lektury

Dawny ustrój i rewolucję Alexisa de Tocqueville’a udostępniliśmy właśnie w kolekcji „Podróż do rzeczywistości”. Jest to filozoficzny esej polityczny poświęcony rewolucji francuskiej, a opublikowany po raz pierwszy w 1856 roku. Autor, dysponujący doświadczeniem politycznym zdobytym po 1848 r., badał genezę wydarzeń, które w roku 1789 i kolejnych latach wstrząsnęły Francją i całą Europą. Jak zauważa w przedmowie do opisywanego tutaj tomu, czas, w którym przyszło mu żyć, pozwala na właściwy dystans wobec badanych zjawisk — dość daleko od rewolucji, by jedynie słabo odczuwać namiętności jej twórców, a zarazem dostatecznie blisko, by zrozumieć jej ducha.

Rewolucja francuska — pęknięcie czy ciągłość instytucjonalna? Na to zasadnicze pytanie próbuje odpowiedzieć badacz w Dawnym ustroju i rewolucji. Pokazuje, że rewolucja 1789 r. nie była przerwą w historii Francji. Jego zdaniem jej korzenie tkwią głęboko w starym porządku politycznym, wywodzącym się z monarchii absolutnej, a nawet z feudalizmu. Alexis de Tocqueville wnosi zatem nową perspektywę, widząc rewolucję nie jako zerwanie, ale jako zwieńczenie trwającego od wieków procesu, którego zakończeniem jest centralizacja państwa. Autor tłumaczy tę ciągłość dwoma uzupełniającymi się zjawiskami: na poziomie instytucjonalnym przedrewolucyjna Francja charakteryzuje się stopniowym kwestionowaniem autorytetu szlachty przez państwo (np. poprzez wzrost władzy urzędników królewskich). Z drugiej strony, na płaszczyźnie wartości, pojawia się indywidualizm socjologiczny, który umieszcza pojedynczego obywatela, a wraz z nim pojęcie równości, w centrum moralnych i politycznych trosk (nie do przecenienia jest tutaj, zdaniem autora, rola filozofów i literatów). To zbieżność tych dwóch logik sprawia, że nierówność warunków życiowych staje się coraz trudniejsza do przyjęcia, a rewolucja jest nieuchronną konsekwencją społecznego niezadowolenia. De Tocqueville dochodzi do wniosku, że postęp równości poprzedzał rewolucję francuską — jest to jedna z jej przyczyn, a nie konsekwencji.

Dodatkowym walorem Dawnego ustroju i rewolucji są bogate cytaty, pochodzące z dokumentów badanych przez autora — pozwalają one Czytelnikowi wejść głębiej w atmosferę francuskiej prowincji, przepełnionej urzędnikami zarządzającymi faktycznie państwem, oraz zrozumieć lepiej motywy, towarzyszące opisywanym zdarzeniom i kierujące bezlitosnym rewolucyjnym mechanizmem.

Tłumaczenia eseju dokonał Władysław Mieczysław Kozłowski. Opracowanie redakcyjne i przypisy: Paulina Choromańska, Monika Kępska, Danuta Pustówka, Elżbieta Sekuła.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Partner projektu