Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

„Wrażenia z Anglii” Wacława Sieroszewskiego na Wolnych Lekturach10 października 2022 Nowe publikacje Wolne Lektury

W roku 1927 Wacław Sieroszewski został zaproszony do Londynu, jako przedstawiciel polskich pisarzy, na cykliczne uroczyste spotkanie w międzynarodowej centrali Pen Clubów. Jednak w książeczce opublikowanej w serii Biblioteczki Historyczno-Geograficznej wydawnictwa „Rój” autor opisuje nie tylko przebieg oficjalnego bankietu oraz wrażenia ze spotkań towarzyskich. Wrażenia z Anglii znajdziecie w kolekcji „Podróż do rzeczywistości”.

Sieroszewski należał do „najpierwszych założycieli ruchu socjalistycznego w Polsce”, nic więc dziwnego, że podczas parotygodniowego pobytu w Anglii szczególnie interesowały go warunki życia i pracy robotników angielskich. W serii krótkich szkiców przedstawia swoją wizytę w londyńskiej dzielnicy robotniczej, podziwia tanie publiczne baseny i pralnie oraz dofinansowywane przez rząd, szeroko zakrojone budownictwo mieszkaniowe. Odwiedza ochronkę dla dzieci, zakład dla dzieci ułomnych i biuro wspierające bezrobotnych w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Z Londynu jedzie na północ, do hrabstwa Yorkshire, gdzie zwiedza kopalnie węgla, zaznajamia się z warunkami pracy i domowego życia górników. Reportaż Sieroszewskiego, nie tylko pisarza, ale dawnego zesłańca, legionisty i działacza społecznego, jest bowiem przede wszystkim obrazem Europy u szczytu „jasnego” dziesięciolecia międzywojnia.

Wrażenia z Anglii Sieroszewskiego uzupełnione zostały dlatego wrażeniami z Europy kontynentalnej. Tomik zamykają dwa krótkie teksty autora z wizyt w Niemczech: w roku 1927 oraz w dniu wyborów do Reichstagu w roku 1930, wyrażające jego zaniepokojenie narastającymi nastrojami wojennymi w tym kraju.

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Paulina Choromańska, Aleksandra Kopeć-Gryz, Wojciech Kotwica.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Partner projektu: