Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Realizujemy projekt „E-kolekcja lektur szkolnych i klasyki dostępna dla uczniów z niepełnosprawnościami”19 lipca 2022 Wolne Lektury

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizujemy projekt, który pozwoli nam w przyjazny sposób udostępniać e-książki dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach podjętych działań przygotujemy i opublikujemy na stronie wolnelektury.pl 50 tytułów formacie DAISY oraz EPUB MO 3 – klasyki literatury polskiej i światowej, przede wszystkim lektury szkolne.

Każde dziecko w Polsce uczęszczające do szkoły ma obowiązek zapoznać się z lekturami wskazanymi w podstawie programowej do nauczania języka polskiego. Jednak realizacja tego obowiązku napotyka różne przeszkody. W wielu miejscowościach brakuje księgarń, a biblioteki mają niewystarczające księgozbiory. To poważny problem, ponieważ „uczniowie czytający przede wszystkim lektury szkolne najczęściej wypożyczali potrzebne książki z bibliotek szkolnych (37% nastolatków w wieku 15–18 lat deklarujących czytanie książek)” [raport Biblioteki Narodowej “Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 r.”]. Problemem jest również brak domowych księgozbiorów w wielu rodzinach, wg cytowanego raportu 23% z rodzin posiadających dzieci w ogóle nie ma żadnej książki (11%) z wyjątkiem podręczników szkolnych (12%). Uczniowie z niepełnosprawnościami mają dodatkowo utrudniony dostęp do książek przygotowanych i wydanych w taki sposób, aby mogli zapoznać się z ich treścią pomimo specjalnych potrzeb edukacyjnych. Dlatego zdecydowaliśmy się na realizację projektu „E-kolekcja lektur szkolnych i klasyki dostępna dla uczniów z niepełnosprawnościami”, w ramach którego stworzymy narzędzia umożliwiające prezentację książki w postaci audiobooka w formacie MP3, ale także DAISY i EPUB Media Overlays (MO) 3, który umożliwia nawigację po książce. Ponadto opublikujemy 50 pozycji formacie DAISY oraz EPUB MO 3 – klasyki literatury polskiej i światowej, przede wszystkim lektury szkolne.

Dzięki podjętym działaniom jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego udostępnimy pierwsze lektury, dzięki czemu uczniowie z niepełnosprawnościami będą mogli bez przeszkód zapoznawać się z literaturą znajdującą się w podstawie programowej.