Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Wolne Lektury wybierają Licencję Wolnej Sztuki1 lutego 2022 Bez kategorii Prawo Kultury Wolne Lektury

Jako Wolne Lektury od 15 lat działamy na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. W tym celu nie tylko udostępniamy książki, ale też dla wszystkich tworzonych i publikowanych przez nas materiałów stosujemy wolne licencje, utrwalające prawa użytkowników przy pomocy mechanizmu copyleft.

Istnieje wiele licencji spełniających te założenia. Dotychczas jako podstawową stosowaliśmy popularną licencję CC BY-SA (Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach). Zdecydowaliśmy się zmienić podstawową licencję Wolnych Lektur na Licencję Wolnej Sztuki 1.3 (LWS). 

Dla czytelniczek, użytkowników i instytucji partnerskich zmiana ta powinna być w dużej mierze niezauważalna, nie wpływa także na wykonanie zawartych umów. Nadal tak samo możecie pobierać, kopiować, udostępniać i remiksować wszystkie nasze utwory, przestrzegając Zasad Wykorzystania Wolnych Lektur .

Poniżej przedstawiamy powody i konsekwencje tej decyzji:

Czujemy potrzebę jasnego, jednoznacznego komunikowania, że zasoby Wolnych Lektur są całkowicie wolne. Zauważyliśmy, że nasi odbiorcy, nie orientując się w różnorodnych warunkach licencji Creative Commons, często mają wątpliwości co do ich zakresu, kojarząc „licencje Creative Commons” z zakazem modyfikacji bądź komercyjnego wykorzystania. Użycie Licencji Wolnej Sztuki pozwala nam jednoznacznie komunikować, że zasoby Wolnych Lektur należą do Wolnej Kultury.

Nie wszystkie zapisy stosowanej przez Wolne Lektury licencji CC BY-SA są zgodne z naszą aktualną polityką publikacji zasobów; 

Dostrzegamy ograniczenia wynikające z wielości wzajemnie niekompatybilnych wolnych licencji, ale naszym zdaniem funkcjonowanie zróżnicowanego ekosystemu różnych wolnych licencji jest wartością samą w sobie. Chcemy także, żeby grantodawcy i użytkownicy mieli świadomość istnienia wielu różnych wolnych licencji;  

Licencja Wolnej Sztuki jest najstarszą używaną obecnie licencją wolnej kultury (powstała w 2000 roku) i posiada wszystkie ważne dla nas zapisy, jednocześnie nie posiadając wad licencji z rodziny Creative Commons.

Co z tego wynika dla naszych współpracowników i autorek?

Wszystkie nowopublikowane utwory będą — tam, gdzie jest to możliwe prawnie — udostępniane na Licencji Wolnej Sztuki. Wszystkie utwory, do których prawa zostały w przeszłości przeniesione na fundację Nowoczesna Polska lub których umowy dopuszczają podwójne licencjonowanie, również zostały w dniu dzisiejszym opublikowane na LWS. Część utworów, które pozyskaliśmy na licencji CC BY-SA lub których grantodawcy bądź posiadacze praw wymagają publikacji na tej konkretnej licencji i gdzie przelicencjonowanie jest niemożliwe, pozostanie opublikowana na dotychczasowych zasadach. Stopniowo wymieniamy także ilustracje okładkowe na pochodzące z domeny publicznej lub opublikowane na równoważnej licencji (na przykład CC 0).

Jednocześnie informujemy, że w uzasadnionych kompatybilnością wypadkach będziemy na życzenie udostępniać utwory na licencji CC BY-SA.