Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

II edycja konkursu #cojaczytam – podsumowanie15 stycznia 2020 Konkurs Wolne Lektury

fot. Hobbies on a Budget, CC BY 2.0 Flickr.com

II edycja konkursu #cojaczytam została rozstrzygnięta w grudniu, ale nasze prace nad nią kończą się dopiero teraz. Bardzo miło nam poinformować, że dokonaliśmy ewaluacji projektu. Wyniki ankiety ewaluacyjnej przedstawiamy poniżej.

Ankieta została rozesłana do wszystkich Opiekunek i Opiekunów zespołów biorących udział w II edycji konkursu #cojaczytam. Na naszą prośbę odpowiedziało 27% z nich. Ankieta zawierała zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, a zakończona została w dniu 13.01.2020 o 23.59.

80% ankietowanych uznało, że przeprowadzone działania promujące czytelnictwo, zachęciły dzieci i młodzież do czytania. 20% osób stwierdziło, że trudno powiedzieć, czy zorganizowane akcje były skuteczne.

Spośród ankietowanych 94,3% ma zamiar wziąć udział w III edycji konkursu. Jako najskuteczniejsze akcje Opiekunki i Opiekunowie wskazali lekcje i spotkania z młodszymi kolegami, wspólne czytanie z nimi, ale także z rówieśnikami i rodzicami. Bardzo ważna okazała się praca zespołowa i przeprowadzanie burzy mózgów w zespołach. Dobrym sposobem było także promowanie działań za pomocą mediów społecznościowych – opublikowane materiały, np. filmy i zdjęcia, cieszyły się dużą popularnością na profilach szkolnych, bibliotecznych lub zakładanych na potrzeby konkursu. Tradycyjne formy, takie jak plakaty czy gazetki, również zwracały uwagę społeczności szkolnej. Zwrócenie uwagi w akcjach konkursowych na konkretne tytuły skutkowało wzrostem wypożyczeń wskazywanych książek w bibliotece szkolnej. Skuteczne okazały się także krótko- i długoterminowe akcje takie takie jak bookcrossing, happeningi, maratony, zabawy, wcielanie się w ulubione postaci z książek. Bardzo ważny okazał się aspekt twórczego, aktywnego i niekonwencjonalnego przekazania, że czytanie jest wartościowe.

62,9% respondentów uznało, że przesyłane przez nas dodatkowe informacje (poradniki, przypomnienia, ciekawe informacje o zasobach
w wolnym dostępie itd.) były przydatne i zostały wykorzystane podczas konkursu, spotkań z rodzicami lub na lekcjach. Przypominamy, że aby je otrzymywać, trzeba zapisać się na newsletter konkursowy!

Celem konkursu #cojaczytam jest rozwijanie różnych kompetencji wśród zaangażowanych uczniów. Wśród ankietowanych 91,4% wskazało, że udział w przedsięwzięciu rozwinął umiejętność pracy zespołowej. 82,9% uznało, że poprawiła się umiejętność komunikowania się z innymi. Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz wzbogacenie słownictwa została wskazana przez 65,7% odpowiadających. Kreatywność i zdolność rozwiązywania problemów, ciekawość i chęć pogłębienia wiedzy, samodzielna organizacja pracyzdolności artystyczne to kompetencje, które rozwinęły się u uczestników według 62,9% respondentów. Ponadto 60% wskazało na umiejętność wykorzystania specjalistycznych narzędzi takich jak programy komputerowe, aplikacje i urządzenia, 57,1% na zarządzanie czasem
i terminowość, a 31,4% – myślenie krytyczne.

Wszyscy ankietowani uznali, że inicjatywy związane z promowaniem czytelnictwa to wartościowe przedsięwzięcia oraz wyrazili chęć kontynuacji działań mających na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Bardzo cieszymy się, że zdecydowana większość – 94,3% ankietowanych – stwierdziła, że otrzymała wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu i jego zasad. Ankietowani zostali zapytani, czy w III edycji konkursu należy wprowadzić zmiany w Regulaminie lub Harmonogramie. Spośród nich 85,7% nie widzi potrzeby takich zmian. Planując kolejną edycję, w miarę możliwości zwrócimy uwagę na sugerowane rozwiązania
i zadbamy, by każdy otrzymał potrzebne dane.

Spośród ankietowanych 94,3% ma zamiar wziąć udział w III edycji konkursu. Nie możemy się doczekać – już teraz zapraszamy do udziału w konkursie #cojaczytam we wrześniu!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.