Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Weź udział w konkursie filmowym Zrób-My-Nasz-Film15 października 2019 Partnerzy Wydarzenia

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego do udziału w III edycji konkursu Zrób-My-Nasz-Film! Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, a Fundacja Nowoczesna Polska już po raz kolejny została jego partnerem.

Filmy zgłoszone w konkursie  zaprezentują „małe ojczyzny”, jako źródło wspólnych lub pojedynczych historii, w kontekście zmieniających się losów ludzi, regionów, kraju. Podstawą przygotowania filmowej opowieści mogą być zarówno wydarzenia pochodzące ze środowiska lokalnego, dotykać prywatnych przeżyć w kontekście miejsc, których dotyczą  ─  opowiedziane za zgodą ich bohaterów. Obrazy wybranych miejsc, znanych społeczności,
historii i obecnych losów obiektów lub zdarzeń przeszłości, zapomnianych przez współczesnych,  opowiedzianych przez uczniów poprzez film, z odpowiednio dobraną fabułą.

Prace do konkursu można zgłaszać w dwóch kategoriach:

  • „O czym szumią mazowieckie drzewa-filmopowieści” – uczniowie szkół podstawowych,
  • „Nieznane ścieżki pamięci – mówiszTy” – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Mogą to być historie związane z miejscami i ludźmi znajdującymi się w środowisku bliskim szkole, dzielnicy, miejscowości, regionu. Pasjonujące historie zawierające dokumentację środowisk, zdarzeń, nieznane dotąd problemy, odczytywane na nowo historie życia, znane miejsca widziane inaczej, oczami młodego człowieka.

Konkurs rozpoczyna się 15 października 2019 roku. Zgłoszenia do uczestników przyjmowane są do 30 listopada 2019 roku. Natomiast gotowe prace konkursowe należy przesłać do 25 stycznia 2020 roku.

Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratoria Oświaty.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej.