Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Jesteśmy partnerem projektu „Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży”19 sierpnia 2019 Edukacja cyfrowa Edukacja Medialna

Celem projektu jest rozwój oferty Collegium Civitas w zakresie trzeciej misji uczelni, poprzez realizację warsztatów, mających za zadanie rozwijanie tolerancji, integracji, dialogu kulturowego i społecznego, skierowanych do 750 uczniów i uczennic w wieku 15-19 lat z 15 szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe) z całej Polski. Fundacja Nowoczesna Polska jest partnerem projektu.

Zajęcia mają służyć rozwijaniu u uczestników kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową. Uczestnicy projektu wezmą udział w sumie w 48 godzinach lekcyjnych warsztatów podzielonych na dwa bloki tematyczne dotyczące:

  • rozwoju kompetencji i wiedzy z zakresu ICT,
  • rozwoju kompetencji osobistych i społecznych potrzebnych w pracy zawodowej.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie szkoły, do której uczęszczają uczniowie oraz w siedzibie Collegium Civitas. Uczestnikom warsztatów odbywających się w siedzibie Collegium Civitas zapewniony zostanie obiad i przerwa kawowa. Uczestnikom spoza Warszawy zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i z powrotem do miejsca zamieszkania. Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, pobudzenie aktywności edukacyjnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Na koniec realizacji Projektu w siedzibie Collegium Civitas odbędzie się Konferencja Młodzieży, w której uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich klas biorących udział w projekcie.

Koordynator projektu: Marta Bałękowska, e-mail: marta.balekowska@civitas.edu.pl. Wszystkie dokumenty dotyczące projektu można pobrać ze strony Collegium Civitas.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.