Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Zlot Cybernautów: zaproszenie dla nauczycieli i rodziców27 listopada 2018 Cybernauci Edukacja Medialna

„Zlot Cybernautów” to wydarzenie podsumowujące projekt „Cybernauci”, który skierowany jest do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

W ramach wydarzenia, które odbędzie się 7 grudnia 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, w godz. 10-16 odbędą się:

– gra i warsztaty dla dzieci i młodzieży, podczas której będą mogli rozwijać swoje kompetencje medialne i cyfrowe oraz te związane z bezpiecznym korzystaniem z mediów,

– warsztaty dla nauczycieli/nauczycielek i rodziców dotyczące tego, skąd czerpać dobre praktyki dotyczące bezpiecznego korzystania z TIK,

– debata z udziałem zaproszonych gości, której tematem przewodnim będzie współpraca pomiędzy szkołą i rodzicami. Będziemy szukać odpowiedzi na pytania: jak wzmacniać rodziców w rozwijaniu kompetencji medialnych i cyfrowych dzieci? Jakie są wspólne zadania szkoły i rodziców w dbaniu o bezpieczeństwo cyfrowe dzieci? Jak szkoła może pomóc rodzicom i jak rodzice mogą pomóc szkole?

Limit miejsc dla uczniów i uczennic został już wyczeprany, ale wciąż zapraszamy nauczycieli, nauczycielki szkół podstawowych oraz rodziców i opiekunów.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres: cybernauci@nowoczesnapolska.org.pl. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

fot. Rafał Nowak, CC BY SA 3.0