Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

III Kongres Edukacji Medialnej, Gdańsk 25-26 października26 lipca 2018 Edukacja cyfrowa Edukacja Medialna Partnerzy Wydarzenia

Zachecamy do udziału w III Kongresie Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków, w trakcie którego poprowadzimy warsztat: „Nowe technologie w społeczności lokalnej: diagnoza potrzeb i planowanie działań edukacyjnych”!.

Kongres odbywa się pod hasłem „Edukacja medialna w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Nowe technologie a solidarne i pluralistyczne społeczeństwo?” i poświęcony jest aktualnemu oraz ważnemu zagadnieniu, jakim jest rola nowych technologii w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Jednym z ważnych zadań stojących obecnie przed edukacją medialną jest zwrócenie uwagi na paradoks nowych technologii, z jednej strony sprzyjającym demokratyzacji i pluralizacji, zaś z drugiej, za sprawą zaawansowanych i nowoczesnych komputerowych technik obliczeniowych, będących narzędziem inwigilacji oraz manipulacji.

Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskim Centrum Solidarności (Gdańsk) i Centrum Nauki Experyment (Gdynia). Kongres odbędzie się w dniach 25-26 października 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku (dzień pierwszy) oraz Centrum Nauki Experyment w Gdyni (dzień drugi).W trakcie Kongresu odbędą się:

 • wystąpienia problemowe badaczy oraz praktyków (prof. P. Celiński z UMCS w Lublinie, prof. T. Szkudlarek z UG, Aleksandra Czetwertyńska z Centrum Cyfrowe oraz Przemysław Staroń z SWPS, prof. J. Pyżalski, UAM w Poznaniu),

 • dyskusje plenarne z udziałem ekspertów, badaczy oraz praktyków (1. „Jak budować demokrację w czasach manipulacji online i fake news” – moderatorka Alicja Pacewicz; 2. „Dane, wszędzie dane! Co wiedzą o nas algortymy i co my powinniśmy o nich wiedzieć?” – moderator Onno Hansen-Staszyński; 3. „Programuj albo zostaniesz zaprogramowany. Programowanie – nowe umiejętności obywatelskie?” – moderator Wiesław Bartkowski, SWPS),

 • dwa warsztaty: „Jak radzić sobie z fałszywymi informacjami” (Stowarzyszenie Demagog/Akademia Fact-Checkingu) oraz „Nowe technologie w społeczności lokalnej: diagnoza potrzeb i planowanie działań edukacyjnych” (Fundacja Nowoczesna Polska),

 • debata praktyków „Cyfrowe rekomendacje dla edukacji w dobie informacyjnego konsumpcjonizmu”,

 • prezentacje dobrych praktyk w zakresie edukacji medialnej,

 • wystąpienia referatowe.

Zachęcamy badaczy oraz praktyków (edukatorów, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych) do dzielenia się wiedzą naukową oraz praktyczną w odniesieniu do takich zagadnień, jak:

 • rola edukacji medialnej wobec postępującej algorytmizacji oraz technologizacji,

 • nowe technologie jako narzędzia kontroli społecznej i politycznej,

 • trolling internetowy, hejting, mowa nienawiści w mediach społecznościowych,

 • formy manipulacji i dezinformacji online, w tym propaganda komputacyjna,

 • obrona przed fake news,

 • działania edukacji medialnej na rzecz budowania solidarnego i demokratycznego społeczeństwa,

 • programowanie – nowe umiejętności obywatelskie?

 • korzystanie z technologii na rzecz społeczności lokalnych,

 • narzędzia mobilne – platformy aktywności społecznej,

 • edukacja interaktywna – nowe pokolenia, nowe interfejsy komunikowania,

 • (cyfrowa) edukacja kulturalna – nowe narzędzia i metody.

Rejestracja trwa do 9 września 2018 roku za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na stronie internetowej Kongresu.

Szczegóły na temat wydarzenia:

http://kongres2018.ptem.org.pl/

https://www.facebook.com/events/375785879561098/

Miejsce obrad:

25.10 – Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk

26.10 – Centrum Nauki Experyment, aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia

Partnerzy Kongresu:

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Dbam o Mój Zasięg, Stowarzyszenie Demagog, Fundacja Citizen Project, Ezzev Foundation, Fundacja Panoptykon, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, TechSoupe Europe, Inkubator STARTER, EPALE

informacja prasowa