Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

EMELS – nowe spojrzenie na kompetencje medialne w edukacji nieformalnej13 czerwca 2018 Edukacja cyfrowa Edukacja Medialna

Po 18 miesiącach pracy z dumą prezentujemy EMELS – Europejski Standard Edukacji Medialnej dla osób pracujących z młodzieżą. Wejdź na stronę emels.eu, oceń swoje kompetencje, zdobądź wiedzę i zaplanuj działania!

EMELS składa się z 16 kompetencji pogrupowanych w 5 obszarów: Korzystanie z informacji, Tworzenie komunikatów medialnych, Bezpieczne i aktywne korzystanie z mediów, Rozumienie praktyk medialnych młodzieży, Umiejętności trenerskie i rozwój. Kompetencje zostały zilustrowane praktycznymi przykładami wiedzy, umiejętności i postaw, np.:

  • Wiem, że informacje, do których mam dostęp za pośrednictwem wyszukiwarki i mediów społecznościowych są zależne od słów kluczowych, algorytmów i historii przeglądanych stron, co sprawia, że do różnych użytkowników docierają różne informacje.
  • Korzystam z oprogramowania i aplikacji potrzebnych do realizacji projektów medialnych, np. programów do edycji zdjęć, dźwięku, wideo, pakietu biurowego, programów do tworzenia gier.
  • Szanuję opinie innych i jestem otwarty na dialog.

Standard uzupełniają opisy dobrych praktyk i materiały edukacyjne, przypisane do poszczególnych kompetencji.

Jak powstawał EMELS?

EMELS jest rezultatem prac 7 europejskich organizacji zajmujących się edukacją medialną: fundacji Nowoczesna Polska (lider projektu), , JFF z Niemiec, Centro Zaffiria z Włoch, Karpos z Grecji, Ariel Trust z Wielkiej Brytanii oraz Mediawijs/Imec i fundacji Evens z Belgii. Na początku projektu porównaliśmy nasze doświadczenia związane ze szkoleniem nauczycieli i animatorów w zakresie edukacji medialnej. Przyjrzeliśmy się dostępnym katalogom kompetencji i zasobom edukacyjnym z tego obszaru. Następnie wypracowaliśmy wspólną definicję edukacji medialnej i zidentyfikowaliśmy kluczowe obszary, w ramach których opisywaliśmy poszczególne kompetencje. Ogromny wpływ na ostateczny kształt Standardu miały także konsultacje, które przeprowadziliśmy z osobami zaangażowanymi w pracę z młodzieżą w 6 krajach.

Jak mogę wykorzystać EMELS?

EMELS może Ci pomóc w:

  • Ocenie własnego poziomu kompetencji medialnych (Które kompetencje już mam?)
  • Planowaniu rozwoju (Które kompetencje chciałbym/chciałabym rozwinąć?)
  • Zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności (Które materiały mogą mi się przydać?)
  • Ocenie poziomu kompetencji medialnych młodzieży, z którą pracujesz (Co już wiedzą o świecie mediów cyfrowych?)
  • Planowaniu projektów i zajęć (Które tematy już poruszam w pracy z młodzieżą? Które chciałbym/chciałabym wprowadzić? Jak łączą się z innymi aktywnościami, które realizuję/planuję?)
  • Planowaniu szkoleń dla innych edukatorów (Które tematy będą dla nich najważniejsze? Które będą najbardziej użyteczne?)
  • Pisaniu wniosku o dofinansowanie (Wykorzystaj Standard jako punkt odniesienia i narzędzie organizacji swoich pomysłów.)

Wszystkich zainteresowanych Europejskim Standardem Edukacji Medialnej dla osób pracujących z młodzieżą zapraszamy na webinar „Ja i młodzież w cyfrowym świecie”, który odbędzie się 21 czerwca o godz. 18.00. Prosimy o wcześniejszą rejestrację.

Projekt współfinansowany w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+.

 

 

Fot. Verkeorg @Flickr, CC BY-SA