Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Zaprogramuj przyszłość – rekrutacja do projektu trwa!10 stycznia 2018 Edukacja cyfrowa

„Zaprogramuj przyszłość” to kompleksowy program edukacji cyfrowej realizowany przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. W imieniu organizatorów zapraszamy do projektu edukatorów, czyli pracowników publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek oraz centrów kultury.

Projekt „Zaprogramuj przyszłość” wkracza w kolejny ważny etap realizacji. Do udziału w programie zaproszeni są edukatorzy – pracownicy publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek oraz ośrodków kultury. W ramach projektu mogą oni wziąć udział w 32-godzinnym szkoleniu, webinariach,  uzyskują dostęp do materiałów dydaktycznych, w tym scenariuszy lekcji, oraz otrzymują dużą dawkę inspiracji, jak uczyć poprzez zabawę. Uczestnicy poznają metodykę nauczania programowania najmłodszych oraz dowiedzą się, jak upowszechniać edukację cyfrową w swoim regionie. Rekrutacja trwa! Sprawdź, czy projekt obejmuje Twój powiat i zgłoś swój udział. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj: http://zaprogramujprzyszlosc.edu.pl/formularz-edukatorzy.

Czym jest Zaprogramuj przyszłość?

„Zaprogramuj przyszłość” to kompleksowy program edukacji cyfrowej realizowany przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 1 200 nauczycieli i 450 edukatorów, w szczególności wyposażenie ich w kompetencje programistyczne oraz wiedzę i umiejętności dotyczące metodyki nauczania programowania uczniów klas 1-3. Pozwoli im to na prowadzenie ciekawych zajęć z programowania dla swoich podopiecznych, dzięki czemu blisko 20 000 dzieci z małych miejscowości i wsi nauczy się programowania i wykorzystania umiejętności cyfrowych w praktyce.

„Zaprogramuj Przyszłość” to 9 projektów regionalnych, realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Co wydarzyło się do tej pory w „Zaprogramuj przyszłość”?

Trwają szkolenia z programowania dla nauczycieli. Do tej pory przeszkolono ponad 700 osób z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego. To był czas nauki, wymiany doświadczeń i pozytywnej energii. Na szkoleniach staje się jasne, że programowanie to również dobra zabawa! Przed przeszkolonymi nauczycielami kolejne wyzwanie: poprowadzenie 15 ciekawych zajęć z programowania dla swoich podopiecznych. Lekcje prowadzą w szkołach, przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego w ramach projektu, czyli mat edukacyjnych, robotów, tabletów i zestawów MaKey-MaKey.

Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej projektu: http://www.zaprogramujprzyszlosc.edu.pl/.

Fot. Fundacja Orange.