Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

ZNAMY WYNIKI I ETAPU OLIMPIADY CYFROWEJ30 listopada 2017 Olimpiada Cyfrowa

23 listopada 2017 r. odbyły się zawody I stopnia II edycji Olimpiady Cyfrowej.

2 346 Uczestników i Uczestniczek wzięło udział w teście on-line, składającym się z 50 pytań.

Wszystkie testy rozwiązane w ramach zawodów I stopnia II edycji Olimpiady Cyfrowej zostały ocenione, a nazwiska osób, które awansowały do II etapu, są już znane: lista zakwalifikowanych osób w kolejności alfabetycznej.

Łączna liczba punktów do zdobycia wynosiła 100. Za każde zadanie można było otrzymać maksymalnie 2 punkty. Komitet Główny postanowił – zgodnie z punktem 4.4.11. Regulaminu Olimpiady – przyjąć do II etapu 299 osób, które otrzymały co najmniej 63,07 pkt. Serdecznie gratulujemy!

Temat projektu do realizacji w zawodach II stopnia oraz dodatkowe wytyczne zostaną podane do wiadomości zakwalifikowanych Uczestników i Uczestniczek w wiadomościach mailowych i na stronie Olimpiady Cyfrowej dn. 2 stycznia 2018 r.

Uczestnicy i Uczestniczki Olimpiady Cyfrowej walczą o nagrody: trzy indeksy Collegium Civitas, jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce, Głównego Partnera merytorycznego Olimpiady, i zwolnienie z rocznego czesnego oraz indeks Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Główny Partner merytoryczny: Collegium Civitas
Partnerzy: Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, NASK, Fundacja Evens, Fundacja Orange, Fundacja Panoptykon, Fundacja Piąte Medium, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Patron medialny: IT Szkoła, Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Edukator Medialny, Radio Kampus
Projekt finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego