Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

EMELS – nasz nowy projekt!14 czerwca 2017 Edukacja Medialna otwarte zasoby edukacyjne

W styczniu rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w ramach programu Edukacja Medialna. Tym razem w ramach współpracy z 6 organizacjami z Europy przygotujemy Europejski Standard Edukacji Medialnej. Naszym celem jest też wzmocnienie znaczenia kompetencji medialnych i cyfrowych w pracy z młodzieżą oraz zbudowanie silnego partnerstwa z organizacjami zajmującymi się tą tematyką.

 

EMELS pozwala nam na połączenie międzynarodowych ekspertów po to, aby wspólnie wypracować podejście do kształcenia kompetencji medialnych cyfrowych i informacyjnych, uczyć się od siebie nawzajem i wymieniać doświadczenia. Projekt jest realizowany przez siedem organizacji: fundację Nowoczesna Polska z Polski, JFF z Niemiec, Centro Zaffiria z Włoch, Karpos z Grecji, Ariel Trust z Wielkiej Brytanii i oraz ImecEvens z Belgii.

Najważniejszym działaniem w projekcie jest przygotowanie innowacyjnego Standardu Edukacji Medialnej dla Pracowników Młodzieżowych. Standard pomoże określić umiejętności, kwalifikacje i podniesienie jakość pracy z młodzieżą w zakresie edukacji medialnej. Chcemy też poszerzyć zakres dostępu do otwartych zasobów edukacyjnych w tej dziedzinie. W ramach projektu będziemy się spotykać z naszymi partnerskimi organizacjami, aby wspólnie wypracowywać efekty, przygotowywać otwarte zasoby a także dzielić się naszymi doświadczeniami.Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu standardu EMELS uda nam się wprowadzić pozytywną zmianę w edukacji medialnej w całej Europie!

Edukacja medialna jest jednym ze sposobów na poprawę umiejętności podstawowych i przekrojowych, niezbędnych do budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.  Przygotowując Standard będziemy wypracowywać wspólne rozumienie edukacji medialnej i jej priorytety. W pierwszej fazie projektu przygotowaliśmy wspólną definicję określając edukację medialną jako proces przygotowania osób (kształtowanie ich wiedzy, umiejętności i postaw) do właściwego korzystania z i rozumienia mediów. Zastanawialiśmy się także nad tym, dlaczego warto realizować działania w tym zakresie i ustaliliśmy wspólnie, że kompetencje medialne mogą nam pomóc w tym, żeby:
           -> być szczęśliwym,
           ->
dalej się rozwijać,
           ->
komunikować się z innymi,
           ->
być częścią społeczeństwa (a nawet je zmieniać).

W następnych etapach podzielimy się doświadczeniami i przygotujemy opisy dobrych praktyk w zakresie edukacji medialnej, publikując je na naszej stronie: emels.eu oraz na platformie MIL/PEER, która umożliwia wspólne przygotowywanie, tłumaczenia oraz publikowanie zasobów edukacyjnych.

Wypracowując Standard będziemy kontaktować się z innymi organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w działania z zakresu edukacji medialnej i pracę z młodzieżą. Chcemy, aby nasze narzędzie stało się użyteczne w trakcie przygotowywania kolejnych działań w zakresie kształtowania kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych.
Chcemy również przyczynić się do rozpoznawania kompetencji medialnych w Europie, ich znaczenia w edukacji formalnej i nieformalnej, a także na rynku pracy.

Projekt jest Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.