Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

App your school – szkolenia dla nauczycieli4 kwietnia 2017 Edukacja cyfrowa Edukacja Medialna Wydarzenia

Zaczęliśmy cykl szkoleń „Szkoła_NoweTechnologie_ Edukacja” dla nauczycieli i edukatorów w ramach europejskiego projektu App Your School we współpracy z Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.Na początku kwietnia odbyła się pierwsza część szkolenia „Szkoła_ NoweTechnologie_ Edukacja” opartego na włoskiej metodologii edukacyjnej opracowanej przez Alberto Manzi i Bruno Munari. Dzięki warsztatom nauczyciele poznają jaka powinna być postawa nauczyciela, aby pobudzić ucznia do samodzielnego poszukiwania wiedzy, jak przygotować salę warsztatową i zajęcia, czy limity i błędy są potrzebne oraz jak łamać schematy.

Szkolenia mają na celu ukazanie nauczycielom sposobów wspierania rozwoju i wykorzystania zdobytych po za szkołą kompetencji medialnych i cyfrowych uczniów. Uczestnicy poznają kreatywne sposoby wykorzystania nowych mediów i technologii, aplikacji i programów w codziennej pracy z uczniami. Nauczyciele wzmocnią również własne umiejętności w zakresie TIK, korzystania z mediów, planowania i przewidywania efektów.

Celem trzy letniego projektu App Your Schooljest przeszkolenie nauczycieli państw europejskich z metod pracy edukacyjnej Munari i Manzi. W ramach projektu zostaną przetestowane nowe modele nauczania (nazywane Digital Atelierpracownie cyfrowe), które mają ułatwiać wzmocnienie wiedzy i kompetencji medialnych i cyfrowych a także interpersonalnych uczniów. Dzięki tym działaniom chcemy wpłynąć na motywowanie zarówno uczniów jak i nauczycieli do korzystania z TIK dla osiągania korzyści osobistych oraz dać szansę uczniom na wykorzystanie swoich kompetencji cyfrowych na rzecz dobra drugiej osoby.

Program App Your School” jest wdrażany przy współpracy 8 międzynarodowych, partnerskich organizacji z lokalnymi szkołami w danym kraju. W Polsce współpracujemy z Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.

Szkolenie „Szkoła_NoweTechnologie_Edukacja” ma miejsce w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu i prowadzone jest przez nauczycielki: Katarzynę Michalską, Aleksandrę Drzazgę oraz Barbarę Kozłowską, które uprzednio wzięły udział w międzynarodowym szkoleniu „Transnational Learning, Teaching and Training Activity” przeprowadzonym przez organizację głównego koordynatora projektu Centro Zaffiria, SixMemos oraz Pierre’a Fastrez’a.

Więcej o projekcie „App Your School” :  http://appyourschool.eu/ oraz https://milpeer.eu/appyourschool/