Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Rozliczenie darowizn w ramach 1% za rok 201631 marca 2017 CopyCamp Cybernauci Edukacja cyfrowa Edukacja Medialna Koalicja Otwartej Edukacji Olimpiada Cyfrowa Prawo Kultury Wolne Lektury

Dziękujemy za wsparcie fundacji Nowoczesna Polska w realizacji projektów w 2016 roku. Jako Organizacja Pożytku Publicznego w roku 2016 w ramach 1% zebraliśmy 20 672, 27zł, w tym na:

  • projekt Wolne Lektury: 2 148,70 zł,
  • działania statutowe nieokreślone przez wspierających: 18 523,57 zł.

Powyższe środki przeznaczyliśmy na dofinansowanie następujących działań:

  • prace programistyczne – rozwój i udoskonalenie serwisu Wolne Lektury: 4 259,44 zł,
  • materiały edukacyjne – rozwój serwisu Edukacja medialna: 3 866,00 zł,
  • składki członkowskie (EDRi i Communia): 3 500,60 zł,
  • relacja filmowa z konferencji CopyCamp: 3 420,00 zł,
  • obsługa prawna prowadzonych projektów: 2 499,00 zł,
  • udział przedstawicieli fundacji w pracach stowarzyszeń międzynarodowych i konferencjach zagranicznych: 2 143,89 zł,
  • redakcja literacka tekstów na potrzeby biblioteki Wolne Lektury: 534,60 zł,
  • utrzymanie domen internetowych stron projektów (koszt providera): 448,74 zł.

Dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy rozwijać nasze kluczowe projekty:

W bibliotece Wolne Lektury opublikowaliśmy 29 dzieł literackich. Pozyskaliśmy prawa do 20 tomików polskiej poezji współczesnej, z których utwory dostępne są na platformie redakcyjnej Wolnych Lektur. Promowaliśmy polskie dziedzictwo kulturowe poprzez nagranie cyklu dwujęzycznych podcastów na temat siedmiu ważnych dla Polaków utworów literackich. Wraz z firmą Ridero rozpoczęliśmy realizację literackiego Konkursu Misja – książka!, który okazał się ogromnym sukcesem i objął swoim zasięgiem całą Polskę. Udział w nim wzięło 844 drużyn szkolnych.

Biblioteka Wolne Lektury udostępnia obecnie ponad 4400 utworów w 27 kolekcjach tematycznych. Wszystkie dostępne są bezpłatnie i na wolnych licencjach, co oznacza, że można je swobodnie wykorzystywać, modyfikować i rozpowszechniać.

W serwisie Edukacja medialna zamieściliśmy kolejne 25 scenariuszy z zakresu edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej do realizacji w szkołach, domach kultury i bibliotekach. Realizowaliśmy ogólnopolski projekt „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”, w ramach którego przeszkoliliśmy 40 Emisariuszy Bezpiecznego Internetu i przeprowadziliśmy warsztaty w ponad 300 szkołach. Opracowaliśmy także dodatkowe materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci i reagowania na zagrożenia. Wraz z partnerami z kilku państw europejskich rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach programu Erasmus+.

Zakończyliśmy III Wielki Turniej Edukacji Medialnej i rozpoczęliśmy I edycję Olimpiady Cyfrowej, w której wzięło udział 1725 uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

W ramach projektu Prawo Kultury zorganizowaliśmy V Międzynarodową Konferencję CopyCamp poświęconą przyszłości prawa autorskiego w Europie. Poruszaliśmy tematy takie jak: prawo autorskie i sztuka; modele wynagradzania; prawo autorskie, edukacja i nauka; technologie, innowacje i prawo autorskie; prawo autorskie i prawa człowieka; egzekwowanie prawa autorskiego; język debaty prawnoautorskiej; tworzenie prawa autorskiego. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób z całego świata. Wydaliśmy książkę Konrada Gliścińskiego „Wszystkie prawa zastrzeżone”, która dostępna jest w formie drukowanej i elektronicznej za pośrednictwem strony projektu Prawo kultury. Dzięki niej można również skorzystać z bezpłatnych porad prawnika, który odpowiada na pytania użytkowników związane z prawem autorskim.

Fundacja brała również czynny udział w pracach następujących jednostek międzynarodowych: Communia, Copyright for Creativity, European Digital Rights.

W ramach Koalicji Otwartej Edukacji prowadziliśmy szkolenia i działania konsultacyjne dla administracji publicznej zajmującej się obsługą konkursów z wymogami otwartości oraz wzięliśmy aktywny udział w Europejskim Tygodniu Kodowania. Jak co roku zorganizowaliśmy obchody Dnia Domeny Publicznej, Tygodnia Open Access oraz Tygodnia Otwartej Edukacji. Opublikowaliśmy również nowe ekspertyzy i publikacje, z których szczególnie ważne są „Przewodnik po domenie publicznej dla instytucji kultury” oraz „Przewodnik po ponownym wykorzystaniu informacji publicznej dla bibliotek”.

Szczegółowe sprawozdania finansowe oraz merytoryczne z działań prowadzonych w 2016 r. przez fundację Nowoczesna Polska zostaną opublikowane na stronie Fundacji już niebawem.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które obdarzyły nas zaufaniem i w ubiegłym roku przekazały 1% swojego podatku na rzecz naszej organizacji oraz tym, którzy okazują wsparcie przez cały rok, przekazując darowizny i biorąc udział w zbiórkach crowdfundingowych. Utwierdzacie nas w przekonaniu, że to, co robimy, jest ważne i potrzebne.

Jeśli chcielibyście wesprzeć nasze działania również przy tegorocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, prosimy o wypełnienie odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28), podając nazwę Fundacja Nowoczesna Polska oraz numer z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000070056.

Dziękujemy!

W imieniu Zespołu,

Jarosław Lipszyc

prezes fundacji Nowoczesna Polska

 

Fot. SigNote Cloud, Flickr, CC BY 2.0