Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Edukacja medialna w edukacji kulturalnej19 grudnia 2016 Edukacja cyfrowa Edukacja Medialna

grudzien1Jakie korzyści przynosi edukacja medialna, jakie projekty możemy realizować, wykorzystując ją oraz co jest potrzebne, abyśmy mogli je realizować – to główne pytania, które stawialiśmy sobie w trakcie spotkania „Jak wykorzystać edukację medialną w edukacji kulturalnej?” będącym podsumowaniem projektu „Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej”.

„Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej” to projekt, który fundacja Nowoczesna Polska realizuje dzięki wsparciu m.st. Warszawy od marca 2016 roku. W czasie jego realizacji wyszkoliliśmy grupę liderek edukacji medialnej, która zajmuje się teraz wzmacnianiem kompetencji medialnych i cyfrowych dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także grup międzypokoleniowych.

grudzien2W trakcie spotkania uczestniczki szkolenia „Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej” podzieliły się dobrymi praktykami wykorzystania edukacji medialnej w instytucjach kultury. Opowiadały o projektach realizowanych w bibliotekach, organizacjach pozarządowych i centrach aktywności lokalnej. W trakcie realizacji projektu prowadziły zajęcia z edukacji medialnej z różnymi grupami wiekowymi, od dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez grupy międzypokoleniowe aż po seniorów. Doświadczenia uczestniczek naszego projektu potwierdzają, że warto podejmować się kształtowania kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Dzięki takim zajęciom uczestnicy poznają różnorodne zasoby internetu, rozwijają swoją kreatywność, poszerzają wiedzę o prawie autorskim, wzmacniają kompetencje w zakresie komunikacji i wykorzystywania dostępnych narzędzi. Uczestniczki projektu przygotowały też opisy swoich dobrych praktyk, z którymi możecie się zapoznać na stronie http://edukacjamedialna.edu.pl/info/dobre-praktyki/. Dowiecie się tam, dlaczego warto zająć się edukacją medialną, jak przygotować się do zajęć i jakie rezultaty przynoszą takie działania.

W trakcie spotkania podsumowującego rozmawialiśmy także z przedstawicielkami organizacji pozarządowych: Katarzyną Grubek z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Agnieszką Jarmuł z Fundacji 5Medium oraz Karoliną Śmigiel z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” o tym, dlaczego warto, i jak wykorzystywać edukację medialną. Jak wynika zarówno z badań (np. Fundacja Orange i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w internecie, Fundacja Nowoczesna Polska i Collegium Civitas Cybernauci – grudzien3diagnoza poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w sieci), jak i doświadczeń uczestniczek naszej rozmowy, projekty rozwijające kompetencje medialne warto realizować z wielu powodów. Poziom kompetencji medialnych, cyfrowych i informacyjnych wciąż jest niezbyt wysoki i w wielu aspektach potrzebne jest wsparcie, co umożliwiają działania zaproponowane przez uczestniczki naszego projektu „WLEM”, działania proponowane przez CEO, Fundację 5Medium czy Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Dzięki projektom edukacji medialnej rozwijamy twórczość w sieci, dajemy sobie nawzajem szansę korzystania z zasobów internetu do tego, żeby wzajemnie się inspirować do działania. W tego rodzaju projekty łatwo można włączać grupy międzypokoleniowe, w których dzieci i młodzież, jako cyfrowi tubylcy, mogą pokazywać dorosłym, jak korzystać z narzędzi cyfrowych, z drugiej strony to dorośli mogą być przewodnikami w szukaniu zrozumienia procesu twórczego. Wykorzystując kompetencje medialne możemy realizować działania społeczne, lokalne, kulturalne, obywatelskie. Przykładami takich aktywności mogą być realizowane przez uczniów kampanie społeczne w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Włącz się. Młodzi i media”, działania podejmowane przez lubelskich seniorów i seniorki w ramach projektu „Aktywni on/offline” Fundacji 5Medium czy laboratorium medialno-obywatelskie „Polska Lab” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Fundacji Evens.

grudzien4Rozmawialiśmy też o tym, co jest nam potrzebne dla rozwijania projektów z zakresu edukacji medialnej. Przede wszystkim trzeba się odważyć – każdy może podjąć się realizacji działań rozwijających kompetencje medialne i cyfrowe. Żeby to zrobić można zainspirować się już obecnymi działaniami – choćby przytoczonymi przez nas wcześniej. Wielość doświadczeń różnych organizacji i instytucji umożliwia nam wzajemną naukę – bardzo cenną zwłaszcza przy okazji spotkań umożliwiających wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy. Podsumowanie naszego projektu było taką właśnie okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania relacji.

Dodatkowo w pierwszej części spotkania pracowaliśmy z jednej strony nad rozwojem kompetencji trenerskich naszych uczestniczek, z drugiej poznawaliśmy narzędzia technologiczne przydatne w edukacyjnej pracy instytucji kultury. Spotkanie  składało się z czterech części:

→ rozgrzewki trenerskiej poświęconej energizerom dla różnych grup wiekowych,

→ warsztatu „Usprawnij swoją pracę!”, w trakcie którego poznaliśmy aplikacje Canva i LearningApps,

→ prezentacji dobrych praktyk dotyczących wykorzystania edukacji medialnej w instytucjach kultury,

→ dyskusji „Po co nam edukacja medialna?” z udziałem zaproszonych gości – Katarzyny Grubek z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Agnieszki Jarmuł z Fundacji 5Medium oraz Karoliny Śmigiel z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Zachęcamy także do zapoznania się z przygotowanymi przez nas ścieżkami edukacji medialnej dla instytucji kultury.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej”.

W ramach projektu przygotowujemy także materiały informacyjno-promocyjne dla rodziców zachęcające do wzmacniania kompetencji medialnych i cyfrowych dzieci i młodzieży. Materiały dostępne są tutaj:

logo_biale_wspolfinansowanie

 

fot. Fundacja Nowoczesna Polska