Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Kompetencje medialne i cyfrowe dzieci i młodzieży30 listopada 2016 Edukacja cyfrowa Edukacja Medialna

ulotka1 Kompetencje medialne i cyfrowe są nam niezbędne, aby w pełni funkcjonować w świecie medialnym. Pozwalają nam na świadome i skuteczne korzystanie z narzędzi, które ułatwiają nam komunikację, służą nauce i zabawie. Wykorzystujemy je codziennie w życiu prywatnym i zawodowym. Ich wzmocnienie i rozwój to zadania edukacji medialnej i cyfrowej. Dzięki nim możemy bezpiecznie, odpowiedzialnie i krytycznie korzystać ze środków społecznego przekazy.

Jak pokazują badania (np. FNP i CC, Cybernauci – diagnoza wiedzy umiejętności kompetencji (…) w zakresie korzystania z internetu, Warszawa 2016, Fundacja Orange, Rodzice i dzieci wobec zagrożeń w internecie, 2016) zdecydowana większość dzieci i młodzież korzysta z internetu codziennie. Tym bardziej ważne jest umiejętne wykorzystywanie możliwości, która przynosi sieć i technologie informacyjno-komunikacyjne. Trzeba zadbać o to, żeby pokazywać dzieciom i młodzieży, w jaki sposób kreatywnie korzystać z dostępnych narzędzi, by mogły stawać się aktywnymi twórcami, a nie tylko biernymi konsumentami dostępnych treści. Świadomi użytkownicy mediów cyfrowych, czyli tacy, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji i rozumieją język mediów. Ponadto w sposób przemyślany tworzą wizerunek i relacje. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci.

W kształtowaniu tych kompetencji może pomóc Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, będący pełnym programem edukacji medialnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Katalog obejmuje szeroki przekrój tematów; od korzystania z informacji, poprzez język mediów i bezpieczeństwo, aż po aspekty ekonomiczne, etyczne i prawne. Został przygotowany z myślą o rodzicach, wychowawcach, nauczycielach, wykładowcach, animatorach lokalnych społeczności, trenerach i wszystkich tych osobach, którym rozwój społeczny jest bliski. Dodatkowo, na podstawie katalogu, przygotowaliśmy ponad 200 scenariuszy zajęć, dostępnych w serwisie edukacjamedialna.edu.pl. Korzystając ze scenariuszy każdy może poprowadzić zajęcia wzmacniające kompetencje medialne i cyfrowe dzieci i młodzieży.

W ramach projektu przygotowaliśmy także materiały informacyjno-promocyjne dla rodziców zachęcające do wzmacniania kompetencji medialnych i cyfrowych dzieci i młodzieży. Materiały dostępne są tutaj:

Dodatkowo przygotowaliśmy 3 kompletne ścieżki edukacji medialnej do wykorzystania w bibliotekach, domach kultury, muzeach, organizacjach pozarządowych etc. Zachęcamy animatorów i animatorki kultury, bibliotekarzy i bibliotekarki, pracowników i pracowniczki domów kultury, wychowawców i wychowawczynie pracujących z dziećmi i młodzieżą – wszystkich, którym zależy na wzmacnianiu kompetencji medialnych i cyfrowych do korzystania z naszej propozycji.

Nasza propozycja to 3 cykle zajęć dla młodzieży:

 

Ścieżki edukacji medialnej zostały przygotowane w ramach projektu „Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej”.

Projekt „Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej” jest współfinansowany ze środków M. St. Warszawy.