Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Ścieżki edukacji medialnej dla instytucji kultury31 października 2016 Edukacja cyfrowa Edukacja Medialna otwarte zasoby edukacyjne

Komścieżkapetencje medialne i cyfrowe pozwalają nam na pełne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym. Świadomi użytkownicy mediów cyfrowych są krytycznymi odbiorcami informacji, którzy rozumieją język mediów. W sposób przemyślany tworzą wizerunek i relacje. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją również prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów. Kształtowanie tych kompetencji to właśnie zadanie edukacji medialnej.

W ramach projektu „Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej” przygotowaliśmy propozycje wdrażania edukacji medialnej w działania instytucji kultury.

Edukacja medialna umożliwia kształcenie kompetencji medialnych, cyfrowych i informacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych. Może być realizowana w instytucjach kultury w ramach zajęć dla różnych grup wiekowych. Przygotowaliśmy 3 kompletne ścieżki edukacji medialnej do wykorzystania w bibliotekach, domach kultury, muzeach, organizacjach pozarządowych etc. Zachęcamy animatorów i animatorki kultury, bibliotekarzy i bibliotekarki, pracowników i pracowniczki domów kultury, wychowawców i wychowawczynie pracujących z dziećmi i młodzieżą – wszystkich, którym zależy na wzmacnianiu kompetencji medialnych i cyfrowych do korzystania z naszej propozycji.

Nasza propozycja to 3 cykle zajęć dla młodzieży:

Ścieżki zostały przygotowane w oparciu o materiały dostępne w serwisie edukacjamedialna.edu.pl.

Projekt „Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej” jest współfinansowany ze środków M. St. Warszawy.

[fot. blackdragonviny, CC0]