Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

„Możesz pomóc – reaguj, zgłoś!” – kampania społeczna Dyżurnet.pl16 września 2016 Edukacja cyfrowa Edukacja Medialna Partnerzy

dyzurnet_1.1„Możesz pomóc – reaguj, zgłoś!” to kampania społeczna Dyżurnet.pl, punktu kontaktowego przyjmującego zgłoszenia o nielegalnych treściach pojawiających się w Internecie, który jest prowadzony przez instytut badawczy NASK. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem skutków, jakie niosą dla ofiar umieszczone w Internecie materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci.

 

Zespół Dyżurnet.pl chce zwrócić uwagę internautów na ten problem i wskazać skuteczne narzędzie walki z takimi treściami – zgłaszanie ich do Dyżurnet.pl. Tylko dzięki wsparciu internautów, którzy będą zgłaszać istniejące w Internecie materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci, zostanie zwiększony poziom interwencji i eliminowania takich działań.

Głównym narzędziem kampanii jest spot, który ma uświadomić użytkownikom internetu, że wszystko, co zostaje zamieszczone w sieci jest bardzo szybko kopiowane i rozpowszechniane. Na potrzeby kampanii zostały również przygotowane publikacje oraz broszury edukacyjne, które mają uświadomić, jaka jest skala tego zjawiska, a także zostało przeprowadzone badanie na grupie 1000 respondentów w wieku 18-65 lat na temat postrzegania przez internautów występowania w Internecie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dziecka.

Dyżurnet.pl to zespół działający od 2005 roku, którego zadaniem jest reagowanie na zgłaszane przez internautów szkodliwe i nielegalne treści związane przede wszystkim z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Podejmowane przez zespół interwencje, mające na celu usunięcie tych treści z Internetu, są prowadzone zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Kampania została objęta honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Od sierpnia 2016 fundacja Nowoczesna Polska współpracuje z NASK w zakresie działań mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawę bezpieczeństwa sieci Internet oraz edukację i popularyzację idei bezpiecznego i twórczego wykorzystywania technologii informatycznych.