Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

WLEM – Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej24 czerwca 2016 Edukacja cyfrowa Edukacja Medialna Szkolenia

15 osób prac3ujących w instytucjach i organizacjach zajmujących się kulturą w Warszawie wzięło udział w 3-dniowym szkoleniu WLEM – Warszawskich Liderów Edukacji Medialnej organizowanym przez fundację Nowoczesna Polska.

W trakcie szkolenia uczestniczki definiowały, czym jest edukacja medialna, poznały Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych oraz serwis edukacjamedialna.edu.pl. Miały także możliwość zgłębienia wiedzy nt. prawa autorskiego i wolnych licencji oraz dowiedziały się, o co zadbać zabiegając o środki na działania w obszarze edukacji kulturalnej i medialnej. Zajęły się także zaprojektowaniem zajęć dla różnych grup odbiorców – planowały działania dla dzieci, młodzieży, rodzin, dorosłych, a także seniorów!5

Uczestniczki pracowały nad scenariuszami zajęć, wymieniały się pomysłami i dobrymi praktykami, przyglądały się już zrealizowanym projektom. Każda miała szansę na prezentację swojej pracy i wysłuchanie informacji zwrotnych. Wzmacniały także kompetencje trenerskie i medialne.

Dziękujemy trenerom, którzy wspierali nas swoją wiedzą i doświadczeniem: Agnieszce Jarmuł oraz Karolowi Wittelsowi (Fundacja Obserwatorium). Dziękujemy również Domowi Kultury „Dorożkarnia” za udostępnienie sali i gościnność.

6Teraz uczestniczki szkolenia będą wdrażać edukację medialną do swoich zajęć, przeprowadzą zajęcia według przygotowanych scenariuszy. W październiku spotkamy się na grupowej superwizji, na której zaplanujemy też sposób opisu doświadczeń w celu przygotowania katalogu dobrych praktyk. Na jesieni chętne uczestniczki będą też mogły przystąpić do egzaminu i po jego zdaniu uzyskać Certyfikat Warszawskiego Lidera Edukacji Medialnej. W grudniu opowiemy o wynikach naszej wspólnej pracy w trakcie warsztatu podsumowującego.

fot. B. Krywoszejew

 

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu „Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej”.

W ramach projektu przygotowujemy także materiały informacyjno-promocyjne dla rodziców zachęcające do wzmacniania kompetencji medialnych i cyfrowych dzieci i młodzieży. Materiały dostępne są tutaj:

logo_biale_wspolfinansowanie