Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej – zapraszamy na szkolenie29 kwietnia 2016 Edukacja Medialna Szkolenia

ed w dkPracujesz w warszawskim domu kultury, bibliotece, organizacji pozarządowej? Chcesz zostać Liderem Edukacji Medialnej? Weź udział w szkoleniu, przeprowadź warsztaty i przygotuj z nami katalog dobrych praktyk.

Celem edukacji medialnej jest wzmacnianie kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych uczestników i uczestniczek nowych mediów.  Kompetencje te pozwalają na samodzielne, świadome i odpowiedzialne podejmowanie działań w społeczeństwie informacyjnym. Dzięki nim możemy skutecznie szukać informacji, kreatywnie wykorzystywać narzędzia medialne, kształtować swój wizerunek w Internecie. Celem szkolenia jest przygotowanie osób pracujących w instytucjach kultury do prowadzenia zajęć z edukacji medialnej dla dzieci i młodzieży oraz grup międzypokoleniowych.

Termin: 20, 21, 22  czerwca 2016, godz. 9.30-16.30
Miejsce: Dom Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, Warszawa

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

  • jaki jest zakres i cele edukacji medialnej,
  • czy dzisiejsza młodzież to rzeczywiście cyfrowi tubylcy,
  • na czym polega program edukacji medialnej według „Katalogu kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych”,
  • na co pozwala prawo autorskie w działaniach instytucji kulturalnych i oświatowych,
  • gdzie znaleźć otwarte zasoby edukacyjne przydatne w edukacji medialnej,
  • jak przeprowadzić zajęcia i stworzyć własny program edukacji medialnej,
  • jakie metody edukacyjne sprawdzają się najlepiej,
  • jak radzić sobie w nieprzewidzianych sytuacjach podczas zajęć,
  • jak pozyskać środki na sfinansowanie programu edukacji medialnej.

Drugim etapem szkolenia będzie warsztat superwizyjny (jeden dzień) w październiku 2016 oraz warsztat podsumowujący (jeden dzień) w grudniu 2016.

Warunkiem udziału jest zobowiązanie się do przeprowadzenia 2 godzin zajęć z edukacji medialnej z 10-osobową grupą warszawiaków (dzieci/młodzieży lub dla grupy międzypokoleniowej).

Liderzy i liderki zostaną także zaproszeni do przygotowania opisów dobrych praktyk oraz podzielenia się wynikami swojej pracy z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji kultury, bibliotek, organizacji pozarządowych etc. (w trakcie warsztatu podsumowującego). Będą także mogli przystąpić do egzaminu i uzyskać Certyfikat Trenera Edukacji Medialnej (listopad).

Do udziału w programie zapraszamy osoby z Warszawy, zajmujące się edukacją kulturalną. W procesie rekrutacji będziemy brać pod uwagę  rodzaj danej instytucji, jak również możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. W szkoleniu weźmie udział 16 osób.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 24 maja. Informacje o zakwalifikowaniu się na szkolenie prześlemy do 31 maja.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Dodatkowych informacji udziela koordynatorka projektu, Barbara Krywoszejew, pod numerem tel. 22 465 15 35.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej”.

logo_biale_wspolfinansowanie