Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Wyniki otwartego naboru partnerów21 marca 2016 Bez kategorii

Zakończył się nabór 2626682758_209c385c05_zpartnerów do projektu partnerskiego „Cyfronauci”, w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucję Pośredniczącą w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowana projekty w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Partnerów do wspólnej realizacji projektu z dnia 24.02.2016 r. oferty złożyły następujące podmioty:

  • Centrum Edukacji Obywatelskiej,
  • Akademia Finansów i Binesu Vistula prowadząca działalność w zakresie uniwersytetu trzeciego wieku,
  • Fundacja Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Radius”.

Do wspólnej realizacji projektu wybrano Partnerów:

  • Centrum Edukacji Obywatelskiej,
  • Akademia Finansów i Binesu Vistula prowadząca działalność w zakresie uniwersytetu trzeciego wieku,
  • Fundacja Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Radius”.

Fot. Scott Maxwell, @Flickr, CC BY-SA 2.0