Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Znamy wyniki I etapu WTEM26 stycznia 2016 Edukacja Medialna

WTEM plakat21 stycznia 2016 roku ogłosiliśmy wyniki I etapu III edycji Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej. Uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych od początku listopada do 20 grudnia 2015 roku realizowali projekty związane z tematem przewodnim konkursu – bezpieczeństwem i prywatnością w sieci.

W ramach I etapu konkursu uczestnicy i uczestniczki pod opieką wybranego nauczyciela, bibliotekarza lub animatora kultury pracowali w grupach złożonych z 3 – 5 osób nad realizacją jednego z trzech wybranych przez siebie projektów:

  1. badawczego – zadaniem była diagnoza stanu wiedzy i umiejętności osób z otoczenia na temat bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  2. promocyjnego – w którym głównym zadaniem było zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii nakłaniającej do dbałości o bezpieczeństwo i prywatność w sieci,
  3. porównawczego – polegającego na zestawieniu dostępnych usług internetowych w różnych kategoriach oraz porównaniu ich pod względem możliwości sprawowania nad nimi kontroli.

Na dokumentację z realizacji projektu składały się: karta informacyjna oraz ewaluacyjna, raport lub prezentacja dotycząca efektów projektu (w przypadku projektów 1 i 3), a przy wyborze tematu 2 – strategia kampanii, jej opis i stworzone produkty.

W określonym harmonogramem terminie spłynęło do nas ponad 100 zrealizowanych projektów. Najchętniej wybieranym tematem była realizacja kampanii promocyjnej. Działania na rzecz popularyzowania bezpiecznych zachowań w sieci prowadziło aż 49 zespołów. W jaki sposób to robili? Kręcili i publikowali filmy, organizowali prelekcje, inscenizacje, konkursy, tworzyli strony internetowe, plakaty, ulotki… Czasami wpadali na niesamowite pomysły.

Wiele zespołów zdecydowało się na wybór projektu badawczego, w ramach którego pytali osoby ze swojego otoczenia o ich zachowania w internecie i świadomość zagrożeń związanych z korzystaniem z nowych technologii. Niektórzy nie ograniczali się do przeprowadzenia ankiet w szkole, ale również pogłębiali wiedzę zadając dodatkowe pytania w formie wywiadu.

Temat trzeci, porównawczy, związany był najsilniej z kwestiami technicznymi, ponieważ dotyczył narzędzi internetowych, oprogramowania oraz wymagał poszperania w sieci i wyszukania alternatyw dla popularnych i powszechnie dostępnych usług internetowych, m. in. wyszukiwarek, portali społecznościowych, edytorów dokumentów. Tym temat zainteresowało się 18 zespołów.

Prace oceniane były przez Kapitułę Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej oraz dydaktyków będących specjalistami z zakresu edukacji medialnej: dr Annę Mierzecką (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW), dr Małgorzatę Bazan (IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie), Michała Woźniak (Organized Crime and Corruption Reporting Project) oraz Barbarę Krywoszejew (Fundacja Nowoczesna Polska).

Za realizację każdego z tematów można było otrzymać maksymalnie 100 punktów. Aby awansować do II etapu, należało uzyskać minimum 55 punktów. Udało się to 29 zespołom, czyli 124 osobom. To właśnie one mają coraz większe szanse na zdobycie głównej nagrody – indeksu Collegium Civitas – oraz nagród rzeczowych 🙂 Collegium Civitas oferuje m.in. studia na kierunku Dziennikarstwo i Nowe Media, szczególnie atrakcyjne dla uczestników Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej.

Serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję, że realizacja zadania sprawiła uczestnikom i uczestniczkom oraz wspierającym ich pedagogom dużo radości i satysfakcji.

Osoby zakwalifikowane przystąpią w lutym do testu on-line, który rozwiążą już indywidualnie za pośrednictwem swoich komputerów. Więcej informacji już wkrótce.

Informujemy, że nazwa placówki, z której zgłoszono największą liczbę uczniów, a która otrzyma aparat fotograficzny, zostanie podana podczas finału Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej.

Śledźcie aktualności związane z projektem Edukacja medialna oraz Wielkim Turniejem Edukacji Medialnej: http://edukacjamedialna.edu.pl oraz https://www.facebook.com/FundacjaNowoczesnaPolska. Na stronie znajduje się również lista Patronów i Partnerów WTEM, którym serdecznie dziękujemy za współpracę podczas I etapu.

Partnerem strategicznym Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej oraz sponsorem nagrody głównej jest Collegium Civitas.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.