Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”31 grudnia 2015 Cybernauci Edukacja cyfrowa Edukacja Medialna

safetyTo nowy projekt fundacji Nowoczesna Polska, realizowany w partnerstwie z Collegium Civitas, w okresie grudzień 2015-grudzień 2018. Projekt jest prowadzony w ramach programu „Bezpieczna+” Ministerstwa Edukacji Narodowej i finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej.

Celem strategicznym projektu jest podniesienie świadomości i kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu (w tym zagrożeń płynących z internetu i metodach postępowania w takich sytuacjach, bezpiecznych metod korzystania z internetu, przeciwdziałania cyberprzemocy, przeciwdziałania uzależnieniom od gier komputerowych, internetu i hazardu w sieci, kształtowania prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania w cyfrowym środowisku, regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania sieci) wśród dzieci i młodzieży, a także nauczycieli, rodziców i opiekunów.

W ramach projektu, na podstawie badań prowadzonych przez Collegium Civitas, razem z grupą ekspertów z dziedziny edukacji medialnej, cyfrowej i informacyjnej oraz bezpieczeństwa w sieci przygotujemy program szkoleń dla szkół wszystkich typów – od szkół podstawowych po ponadgimnazjalne. Wyszkolimy grupę trenerów, którzy następnie przeprowadzą warsztaty dla uczniów, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli. Przygotujemy także zestaw uzupełniających materiałów edukacyjnych dla uczniów, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli. Dodatkowo opracujemy katalog istniejących materiałów edukacyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt skierowany jest do szkół z całej Polski. W każdym województwie dotrzemy ze szkoleniami do ok 5% szkół, łącznie prowadząc je w 1600 placówkach.

Więcej informacji na stronie: cybernauci.edu.pl.

Kontakt: cybernauci@nowoczesnapolska.org.pl

Fot. GotCredit, @Flickr, CC BY 2.0