Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Potencjał edukacji medialnej w warszawskich szkołach8 września 2015 Edukacja Medialna

Jakie są możliwości okladka_raport_ekspertyzawłączania edukacji medialnej do programów nauczania w warszawskich szkołach? Jak rozwijać jej potencjał? Dlaczego jest to ważne dla warszawskiego rynku pracy? Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania poprosiliśmy Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” o przeprowadzenie badania potencjału rozwijania edukacji medialnej w warszawskich szkołach. Projekt przeprowadziliśmy na zlecenie Biura Edukacji M. St. Warszawy. Z przeprowadzonego badania powstał raport, do zapoznania się z którym serdecznie zapraszamy.

Badanie objęło analizę europejskich, krajowych i warszawskich dokumentów strategicznych – sprawdzaliśmy, co one mówią o edukacji medialnej. Zarówno dokumenty, jak i specyfika rynku pracy potwierdzają celowość budowania kompetencji medialnych, cyfrowych i informacyjnych u dzieci i młodzieży.

Raport zawiera również przegląd działań z zakresu edukacji medialnej prowadzonych przez warszawskie organizacje pozarządowe, instytucje kultury oraz firmy komercyjne. Jak wynika z tej części badania istnieje szeroka baza zasobów edukacyjnych (np. scenariuszy zajęć) oraz organizacji i instytucji podejmujących działania w tym zakresie.

Jednym z celów badania było także sprawdzenie, jakiego wparcia potrzebują nauczyciele i dyrektorzy, by móc wprowadzać edukację medialną do szkół. Przeprowadzono badanie jakościowe – wywiady indywidualne i grupowe z ekspertami, dyrektorami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia z zakresu edukacji medialnej. Mimo szerokiej bazy materiałów identyfikują  oni trudności we wprowadzaniu edukacji medialnej do szkół, zwłaszcza w obszarze organizacji pracy szkoły i konstrukcji programu nauczania. Jednocześnie zauważają także potrzebę rozwijania kompetencji kadry pedagogicznej oraz podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości znaczenia edukacji medialnej w warszawskim społeczeństwie i na rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem.