Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Szkolenia z edukacji medialnej dla warszawskich nauczycieli28 maja 2015 Edukacja Medialna Szkolenia

Zaznaczenie_066Fundacja Nowoczesna Polska, Biuro Edukacji m. st. Warszawy, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń przy wsparciu Narodowego Instytutu Audiowizualnego zapraszają na bezpłatne szkolenie ,,Edukacja medialna – dla kogo, po co, jak?”. Do wyboru są dwa terminy: 15 lub 17 czerwca. Celem szkolenia jest zachęcenie warszawskich placówek edukacyjnych i kulturalnych do wprowadzania edukacji medialnej do swojej oferty.


Młodzi ludzie już od najmłodszych lat biegle posługują się nowymi technologiami. Często brakuje im jednak umiejętności radzenia sobie z szumem informacyjnym, oceny wiarygodności informacji, ochrony swojej prywatności czy twórczego wykorzystania mediów do własnych działań. Świadome i krytyczne korzystanie z przekazów medialnych to jedna z kompetencji kluczowych. Umiejętności te stanowią niezbędnik obywatela w społeczeństwie informacyjnym – są konieczne do podejmowania decyzji i aktywnego udziału w procesach demokratycznych. Odgrywają także ogromne znaczenie w przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy. Dlatego już dziś należy uczyć odpowiedzialnego korzystania z dostępnych narzędzi oraz efektywnego komunikowania się za pośrednictwem mediów.

Podczas 8 godzin wykładów i warsztatów dowiedzą się Państwo:

  • jaki jest zakres i cele edukacji medialnej
  • czy dzisiejsza młodzież to rzeczywiście cyfrowi tubylcy
  • co zawiera program edukacji medialnej według „Katalogu kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych”
  • na co pozwala prawo autorskie w działaniach instytucji kulturalnych i oświatowych
  • gdzie znaleźć otwarte zasoby edukacyjne przydatne w edukacji medialnej
  • jak przeprowadzić zajęcia i stworzyć własny program edukacji medialnej
  • jak pozyskać środki na sfinansowanie programu edukacji medialnej
  • skąd czerpać materiały i inspirację do dalszych działań

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do dyrektorów i pracowników placówek wychowania pozaszkolnego, dzielnicowych i szkolnych koordynatorów Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli i bibliotekarzy.

Termin 1
15 czerwca 2015 r. (poniedziałek) – formularz zgłoszeniowy
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń
ul Stara 4
00 -231 Warszawa

Termin 2
17 czerwca 2015 r. (środa) – formularz zgłoszeniowy
Narodowy Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

Program szkolenia (PDF).

Zapraszamy!