Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Edukacja medialna – jak to robią inni? Relacja z Media Meets Literacy28 maja 2015 Edukacja Medialna Wydarzenia

mml1W dniach 21-22 maja 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja Media Meets Literacy poświęcona edukacji medialnej i cyfrowej. Uczestniczyło w niej 200 specjalistów ds. edukacji medialnej z 23 krajów Europy. Fundacja Nowoczesna Polska była partnerem tego wydarzenia.

Celem Media Meets Literacy była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także nawiązanie kontaktów umożliwiających tworzenie wspólnych projektów w przyszłości. W przeciwieństwie do wielu wydarzeń tego typu, w czasie Media Meets Literacy każdy był zaproszony do aktywnego uczestnictwa. Formuła konferencji pozwalała z jednej strony na wysłuchanie ciekawych prezentacji, z drugiej zaś było wiele czasu na warsztaty, rozmowy z ekspertami i networking.

Konferencja rozpoczęła się wykładem Davida Buckinghama, profesora z Wielkiej Brytanii, który zwrócił uwagę na powszechne w Europie zjawisko zastępowania edukacji medialnej, której esencję stanowi krytyczna analiza przekazów medialnych, edukacją cyfrową, skoncentrowaną na umiejętnościach technicznych. Zdaniem Buckinghama edukacja medialna powinna zawierać w sobie element obywatelski, krytyczny, czy nawet wywrotowy. W przeciwnym razie sprowadzi się ją jedynie do „grzecznego” korzystania z internetu. Jednocześnie zachęcał uczestników do korzystania z okazji do wymiany doświadczeń i wiedzy, które w obliczu kryzysu edukacji medialnej na poziomie strategii centralnych, pozwoli na budowanie oddolnego ruchu.

Następnie zaprezentowano przykłady projektów edukacji medialnej realizowanych w różnych krajach, m.in. fiński Media Literacy Week, brytyjsjką platformę filmów dokumentalnych DocAcademy, francuski magazyn obywatelski StreetPress, a także Warszawa Lab – wspólny projekt Fundacji Evens i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych Ę.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była ceremonia wręczenia Nagrody Evens dla Edukacji Medialnej 2015. Laureatem tegorocznej nagrody, poświęconej mediom społecznościowym, został projekt Media Masters holenderskiej organizacji Mediawijzer.net. W ramach projektu szkoły rywalizują między sobą, realizując zadania w klasie i w domu, np. dzieci dyskutują o obejrzanym filmie dokumentalnym czy rozmawiają z rodzicami o korzystaniu z mediów. „W naszym projekcie uczestnicy cenią sobie przede wszystkim okazję do rozmowy z rówieśnikami i dorosłymi. Dzięki temu uczą się od siebie i mogą podzielić się swoimi problemami” – mówiła Mary Berkhout, odbierając nagrodę. Zapowiedziała także, że dzięki finansowemu wsparciu będzie można rozszerzyć projekt o działania skierowane do dzieci o specjalnych potrzebach. Jury wyróżniło również dodatkową nagrodą Cracked Labs, twórców gry Data Dealer, która uczy, jak dbać o swoją prywatność w sieci.

Drugi dzień konferencji miał charakter roboczy. W czasie sesji porannej była okazja do rozmowy z ponad 40 ekspertami edukacji medialnej z całej Europy. Następnie odbyło się 11 interaktywnych warsztatów prowadzonych przez różne organizacje, w tym Nowoczesną Polskę.  Zaprosiliśmy uczestników do dyskusji na temat silnych i słabych stron naszych organizacji, a także ich potrzeb. Było to punktem wyjścia do burzy mózgów dotyczącej wspólnych, międzynarodowych projektów edukacji medialnej, które można zrealizować dzięki środkom europejskim w ramach programu Erasmus Plus. Na koniec Tim Verbist oraz Jarosław Lipszyc zaprezentowali nowe narzędzie stworzone przez Fundację Evens i Nowoczesną Polskę: MIL/PEER, które  służy do wspólnego tworzenia i publikowania materiałów edukacyjnych do prowadzenia edukacji medialnej.

Konferencję Media Meets Literacy zorganizowała Fundacja Evens i partnerzy: program Kreatywna Europa, Narodowy Instytut Audiowizualny, Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Ę, Marzyciele i Rzemieślnicy oraz MediaWise Society. Nagrania wystąpień wkrótce dostępne będą na stronie www.mediameetsliteracy.eu.

fot. Tomek Kaczor

mml5mml4 mml3 mml2 mml10 mml9 mml8 mml7 mml6