Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Media Meets Literacy in Warsaw – międzynarodowa konferencja o edukacji medialnej i cyfrowej w Europie14 maja 2015 Bez kategorii


MMLW_2Już za tydzień, 21 i 22 maja, odbędzie się Media Meets Literacy – międzynarodowa konferencja poświęcona wymianie praktyk z dziedziny edukacji medialnej i cyfrowej. Fundacja Nowoczesna Polska jest partnerem tego wydarzenia.

W konferencji uczestniczyć będzie 250 specjalistów ds. edukacji medialnej z 20 krajów z całej Europy. Pomimo rosnącej z roku na rok liczby inicjatyw na rzecz edukacji medialnej w Polsce wciąż bardzo mało wiemy, co w tym obszarze dzieje się w innych krajach. Polskie organizacje rzadko podejmują współpracę międzynarodową i prezentują swoje osiągnięcia za granicą. Media Meets Literacy to wyjątkowa okazja do podzielenia się naszymi doświadczeniami, uczenia się od innych, a także wypracowania pomysłów na  przyszłe wspólne działania.

Celem konferencji jest wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytania o najlepsze praktyki edukacji medialnej, m. in. jak wykorzystać media do generowania społecznej zmiany i zwiększania partycypacji obywatelskiej? Jak budować oddolny ruch na rzecz edukacji medialnej? Jak współpracować z sektorem komercyjnym, mediami instytucjonalnymi i administracją publiczną?

Konferencja rozpocznie się po południu 21. maja wykładem Davida Buckinghama, profesora z Wielkiej Brytanii, jednego ze światowych autorytetów w dziedzinie edukacji medialnej. Po wykładzie nastąpi kilkanaście dynamicznych 12-minutowych prezentacji, w których edukatorzy, animatorzy, naukowcy oraz urzędnicy państwowi podzielą się wiedzą i refleksjami na temat skutecznych metod podnoszenia kompetencji korzystania z mediów i informacji.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie wzajemnemu uczeniu się i interakcji pomiędzy uczestnikami. Podczas sesji porannej będzie okazja do rozmowy z ponad 40 ekspertami edukacji medialnej z całej Europy, w tym z prezesem Nowoczesnej Polski – Jarosławem Lipszycem. Następnie odbędzie się 11 interaktywnych warsztatów prowadzonych przez różne organizacje. Uczestnicy naszego warsztatu przedyskutują silne i słabe strony swoich organizacji, zastanowią się nad koncepcją przyszłych wspólnych projektów, a także poznają nowe narzędzia do ich realizacji. Na koniec konferencji zaprezentujemy z Fundacją Evens nową platformę służącą międzynarodowej współpracy i wspólnemu tworzeniu materiałów edukacyjnych – MIL/PEER.

Konferencje organizuje Fundacja Evens i partnerzy: program Kreatywna Europa, Narodowy Instytut Audiowizualny, Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Ę, Marzyciele i Rzemieślnicy oraz MediaWise Society. Wszystkie sesje w czasie wydarzenia odbywać się będą w języku angielskim. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Więcej informacji na stronie www.mediameetsliteracy.eu.