Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Nowe pozycje w biblioteczce filozoficznej30 kwietnia 2015 Nowe publikacje Wolne Lektury

nietzsche-wola-mocy-proba-przemiany-wszystkich-wartosciBiblioteczka filozoficzna na Wolnych Lekturach wzbogaciła się dziś o 3 nowe pozycje, którymi są O potędze ducha I. Kanta, Wola mocy F. NietzschegoFilozofia Nietzschego J. Vaihingera.

O potędze ducha jest właściwie dyskusją (możliwą do odczytania poprzez lekturę wstępu wydawcy i jego uwag do wywodu autora) między królewieckim filozofem a lekarzem skupiającym się na higienie życia codziennego raczej niż na leczeniu chorób.

Wola mocy należy do najważniejszych pojęć dla filozofii Nietzschego, pojęć ewoluujących z czasem i niejednoznacznych. Nad dziełem o tym tytule Friedrich Nietzsche pracował z przerwami wiele lat, jednak nigdy nie zostało ono ostatecznie ukończone. W Woli mocy jeden z najbardziej znanych i wpływowych myślicieli końca XIX w. śledzi przejawy nihilizmu, odnajdując je zarówno w chrześcijaństwie i buddyzmie, jak w sztuce i filozofii, oraz nawiązuje do frapujących go idei, takich jak wieczny powrót czy idea dionizyjska mająca zastąpić ideę krzyża. Jest to próba syntezy, zebrania swych przemyśleń w rodzaj systemu – zachowuje jednak charakterystyczną formę aforyzmów i fragmentów.

Filozofii Nietzschego wielokrotnie powtarzana główna teza rozprawy głosi, iż ,,nauka Nietzschego jest schopenhauerianizmem, zwróconym w kierunku pozytywnym, a to odwrócenie Schopenhauera dokonało się pod wpływem darwinizmu”. Autor dochodzi do tego wniosku na podstawie próby wyróżnienia dominujących tendencji w filozofii Fryderyka Nietzschego, co jest trudne ze względu na aforystyczny styl prac filozofa.

Publikacje zostały opracowane przez Paulinę Choromańską, Wojciecha Kotwicę, Pawła Kozioła oraz Aleksandrę Sekułę i udostępnione również w kolekcji Goethe, Kleist i inni.

Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Eine Publikation im Rahmen des Projektes Wolne Lektury. Herausgegeben mit finanzieller Unterstützung der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit.