Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Rozliczenie darowizn w ramach 1% za rok 201425 marca 2015 Edukacja Medialna Prawo Kultury Wolne Lektury

Warszawa, dn. 25.03.2015

 

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wsparcie fundacji Nowoczesna Polska w realizacji projektów w 2014 roku.

Jako Organizacja Pożytku Publicznego w roku 2014 w ramach 1% zebraliśmy 23 167,90 zł,

w tym na:

  • projekt Wolne Lektury: 1 563,00 zł,
  • projekt Historia i Media: 40,00 zł,
  • projekt Prawo Kultury: 5,20 zł,
  • działania statutowe nieokreślone przez wspierających: 21 559,70 zł.

Powyższe środki przeznaczyliśmy na dofinansowanie następujących działań:

  • redakcja literacka i techniczna utworów publikowanych w bibliotece internetowej Wolne Lektury: 9 176,55 zł,
  • prace programistyczne polegające na rozwoju i udoskonalaniu naszych serwisów: 13 600,92 zł,
  • utrzymanie domeny internetowej historiaimedia.org (koszt providera): 40,00 zł,
  • graficzne przygotowanie materiałów konferencyjnych na CopyCamp 2014: 350,43 zł.

Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy rozwijać nasze kluczowe projekty:

W bibliotece Wolne Lektury opublikowaliśmy ponad 250 dzieł literackich. Wzbogaciliśmy zasoby o nowe kolekcje tematyczne: Biblioteczkę antyczną, Biblioteczkę naukową, Biblioteczkę polonisty, Biblioteczkę wolnej kultury, kolekcję liryków młodopolskich oraz kolekcję korespondencji i publicystyki. Uzupełniliśmy zasoby Galerii, w której użytkownicy mogą znaleźć obecnie niemal 170 reprodukcji dzieł sztuki (obrazów, fotografii, rzeźb) z Muzeum Narodowego w Warszawie, otagowanych semantycznie. Wśród nowych audiobooków znalazły się utwory Antoniego Lange, Stefana Gabińskiego oraz Honoré de Balzaka. Stworzyliśmy widget Wolnych Lektur, dzięki któremu w łatwy sposób można wyszukiwać teksty z naszej biblioteki na stronach internetowych bibliotek i innych instytucji, które umieściły narzędzie. Kontynuowaliśmy także ogólnopolską kampanię czytelnictwa Czytamy wszędzie.

Wszystkie utwory opublikowane w ramach projektu dostępne są bezpłatnie i na wolnych licencjach, co oznacza, że można je swobodnie wykorzystywać, modyfikować i rozpowszechniać.

Biblioteka udostępnia obecnie ponad 3250 utworów w 25 kolekcjach tematycznych.

W serwisie Edukacja Medialna zamieściliśmy kolejne 48 scenariuszy zajęć z zakresu edukacji medialnej, informacyjnej, filmowej oraz mobilnego bezpieczeństwa, gotowych do wykorzystania w szkołach, domach kultury i bibliotekach. W ten sposób opracowaliśmy pierwszy w Polsce kompletny zestaw materiałów do nauczania edukacji medialnej dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Opracowaliśmy uzupełnioną wersję Katalogu kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, poradnik-samouczek dla rodziców oraz nauczycieli, dotyczący zasad bezpieczeństwa w środowisku mobilnym, a we współpracy z firmą Samsung przygotowaliśmy aplikację mobilną Mobilne bezpieczeństwo, która pozwala uzyskać informacje o tym, jaki zakres informacji o sobie przekazujemy operatorom aplikacji, które instalujemy na telefonie komórkowym czy tablecie (aplikacja do pobrania za darmo w sklepie Google Play oraz F-Droid). W kolejnym roku zamierzamy rozwinąć serwis o zasoby edukacyjne do prowadzenia edukacji cyfrowej na wszystkich etapach edukacyjnych oraz zapoczątkować program szkoleń dla przedstwicieli kadr kultury, mających na celu wykształcenie certyfikowanych Trenerów Edukacji Medialnej.

Zakończyliśmy pierwszy Wielki Turniej Edukacji Medialnej (WTEM) oraz rozpoczęliśmy drugą jego edycję. W każdej z odsłon konkursu wzięło udział ponad 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W najbliższym czasie podejmiemy działania, aby WTEM stał się olimpiadą interdyscyplinarną, zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W ramach projektu Prawo Kultury zorganizowaliśmy III Międzynarodową Konferencję CopyCamp – debatę o kształcie prawa autorskiego z perspektywy sektorów kreatywnych, z punktu widzenia antropologów, socjologów, ekonomistów oraz w kontekście prawa europejskiego. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 osób z całego świata. Przetłumaczyliśmy na język polski i wydaliśmy zbiór esejów głównego gościa konferencji, Cory’ego Doctorowa, który dostępny jest również w formie audiobooka. Przygotowaliśmy raport z badań nad scenariuszami przyszłości prawa autorskiego i jego wpływem na zmiany społeczne w perspektywie 2040 roku oraz publikację pokonferencyjną zawierającą subiektywny wybór wystąpień z konferencji CopyCamp 2014. Wszystkie te publikacje dostępne są na stronie prawokultury.pl. Za jej pośrednictwem można również skorzystać z bezpłatnych porad prawnika, który odpowiada na pytania użytkowników związane z prawem autorskim.

Fundacja brała również czynny udział w konsultacjach publicznych, m.in. w konsultacjach prawa autorskiego ogłoszonych przez Komisję Europejską (stworzyliśmy platformę, umożliwiającą konsultacje społeczne) oraz „Programu na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2014-2016”.

W minionym roku na portalu HistoriaiMedia.org pojawiło się prawie 150 nowych artykułów podejmujących temat otwartych zasobów w instytucjach GLAM (Galeries, Libraries, Archives, Museums) oraz nowych wyzwań związanych z prawem autorskim w działalności instytucji kultury. Prezentowały one informacje na temat trendów związanych z edukacją historyczną oraz upowszechnianiem zbiorów dziedzictwa historycznego. Ważnymi tematami poruszanymi na stronie były również zagadnienia związane z Wikipedią (w kontekście haseł historycznych) oraz filmem historyczny. W ramach szablonu edukacyjnego Film i historia udostępniliśmy kilkanaście omówień i recenzji filmów oraz opracowaliśmy Kartę analizy filmu historycznego. W 2015 roku chcemy ten mini projekt rozwijać. Wszystkie materiały są dostępne na wolnej licencji.

Współorganizowaliśmy lubelskie spotkanie z cyklu THATCamp (The Humanities and Technology Camp) dla kadr kultury, wykładowców akademickich oraz aktywistów, podczas którego odbyły się warsztaty programowania oraz zajęcia dotyczące prawa autorskiego w instytucjach kultury.

Szczegółowe sprawozdania finansowe oraz merytoryczne z działań prowadzonych w 2014 r. przez fundację Nowoczesna Polska zostaną opublikowane na stronie nowoczesnapolska.org.pl dn. 31 marca 2015 r.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które obdarzyły nas zaufaniem i w 2014 r. przekazały 1% swojego podatku na rzecz naszej organizacji oraz tym, którzy okazują wsparcie Fundacji przez cały rok, przekazując darowizny i biorąc udział w zbiórkach crowdfundingowych. Utwierdzają nas Państwo w przekonaniu, że to, co robimy, jest ważne i potrzebne.

Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć nasze działania również przy tegorocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, prosimy o wypełnienie odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28), podając nazwę Fundacja Nowoczesna Polska oraz numer z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 0000070056.

Dziękujemy!

W imieniu zespołu,

Jarosław Lipszyc

prezes fundacji Nowoczesna Polska