Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Nowy autor w kolekcji Goethe, Kleist i inni23 marca 2015 Nowe publikacje Wolne Lektury

buchner-leonce-i-lenaGeorg Büchner był niemieckim działaczem rewolucyjnym, przyrodnikiem, pisarzem i dramaturgiem okresu romantyzmu. Dziś na Wolnych Lekturach opublikowaliśmy jego pierwszą książkę. Zapraszamy do lektury dramatu Leonce i Lena.

Zarówno książę Leonce, jak księżniczka Lena chcą uchylić się od swoich obowiązków wynikających ze stanowiska społecznego i uniknąć zaaranżowanego małżeństwa. Niezależnie od siebie, nie znając się nawet wzajemnie, podejmują decyzję o ucieczce, jednak los sprawia, że drogi uciekinierów skrzyżują się i dojdzie do spotkania…
Na kanwie tej jawnie błahej fabuły uwzględniającej wszystkie literackie rekwizyty romantyczne, ukazane zostały istotne problemy współczesne autorowi. Groteskowy obraz władcy, żonglującego strzępkami myśli filozoficznych, ukazuje korozję systemu absolutyzmu oświeconego. Książę Leonce nękany przemożną nudą – chorobą wieku – oraz jego przyboczny towarzysz, błazen i w końcu „minister”, Valerio, parający się zawodowo nieróbstwem – to dwa wcielenia klasy próżniaczej.
Büchner, który głosił potrzebę rewolucji plebejskiej, buntu klasy nieposiadającej przeciw bezproduktywnym posiadaczom, twierdził, że dla klasy tej „śmierć to jedyne novum, na jakie ją jeszcze stać” (List do  Gutzkowa, Strasburg 1836). Jakże jednak oczekiwać rewolucyjnego przewrotu po tych chłopach, którzy z gałęziami jedliny czekają w upale na młodą parę książęcą, świecąc czerwonymi z przepicia nosami? Oto jeszcze jeden z dylematów epoki, do których autor sztuki, dostrzegając ich wagę, potrafił zdobyć się na żartobliwy dystans.

Książkę w tłumaczeniu Stefana Napierskiego zamieściliśmy w kolekcji Goethe, Kleist i inni. Utwór opracowały Paulina Choromańska, Paulina Dubielecka i Aleksandra Sekuła.

Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Eine Publikation im Rahmen des Projektes Wolne Lektury. Herausgegeben mit finanzieller Unterstützung der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit.