Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Nowa kolekcja na Wolnych Lekturach – Biblioteczka naukowa12 listopada 2014 Nowe publikacje Wolne Lektury

twardowski-o-filozofii-sredniowiecznejW domenie publicznej znajdują się nie tylko utwory literackie, ale także teksty naukowe. Niektóre z nich pomimo upływu 70 lat od śmierci autora nie utraciły aktualności. Postanowiliśmy więc stworzyć Biblioteczkę naukową, w której będziemy zamieszczać ważne utwory dla historii nauki.

Wśród nich znajdą się m. in. prace Bronisława Malinowskiego (Argonauts of the Western PacificCrime and Custom in Savage Society) oraz udostępniona dziś książka Kazimierza Twardowskiego, O filozofii średniowiecznej.

Autor tej ostatniej, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, z wyjątkową jasnością opowiada nam o przygodach ludzkiej myśli w wiekach ciemnych, w tej długiej, zróżnicowanej i dziś trudnej do zrozumienia epoce, kiedy to realistami nazywano myślicieli głoszących, że platońskie idee mają bardziej realny byt niż świat materialny. Streszcza najistotniejsze poglądy myślicieli tego tysiąclecia, podczas którego filozofia pozostawała spleciona z teologią: Augustyna, Tomasza, Abelarda i innych. Opowiada o roli filozofów arabskich w zachowaniu, ale też interpretowaniu wiedzy starożytnych, zwłaszcza Arystotelesa. Możemy przeczytać o ówczesnych sporach, na przykład o tym, jak skromny mnich obalił tezę biskupa Anzelma, który dowodził, że Bóg istniejący jest doskonalszy od nieistniejącego.

Publikację opracowały Natalia Bierzyńska, Paulina Dubielecka i Dorota Kowalska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.