Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Edukacja medialna w Krakowie29 września 2014 Edukacja Medialna Partnerzy Relacje Wydarzenia

W ubiegłym tygodniu Kraków gościł dwa ważne dla edukacji medialnej wydarzenia: Kongres Edukacji Medialnej oraz 24 Sympozjum naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA”. Fundacja Nowoczesna Polska była partnerem merytorycznym każdego z tych wydarzeń, a jej przedstwiciele uczestniczyli w ważnych dyskusjach na temat edukacji medialnej.

Kongres Edukacji Medialnej to pierwsze tak duże wydarzenie. W tym roku patronat nad nim objęło m.in. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Trwający dwa dni Kongres podzielono tematycznie. Pierwszy dzień – czwartek 25 września został w całości poświęcony na panele tematyczne. Prezes Fundacji Nowoczesna Polska Jarosław Lipszyc dyskutował m.in. z przedstawicielami Narodowego Instytutu Audiowizualnego, KRRiT i Unesco na temat roli instytucji w promowaniu edukacji medialnej. Podczas kolejnego panelu przekonywano, że edukacja medialna jest ważna nie tylko w szkole. Paneliści wraz  prowadzącym dr hab. Mirosławem Filiciakiem zastanawiali się, jak dostosować program edukacji medialnej do potrzeb różnych grup społecznych i zawodowych. Duży odzew, również ze strony publiczności, wywołał temat psychologiczno-pedagogicznych uwarunkowań edukacji medialnych – eksperci dyskutowali m.in. o tym, w jakim wieku nalezy zapoznawać dzieci z nowymi technologiami. O działaniach lokalnych w edukacji medialnej i wyzwaniach z tym związanych debatowano podczas panelu poprowadzonego przez koordynatorkę projektu Edukacja medialna, Annę Gruhn. Dzień zakończył się dyskusją na temat kompetencji komunikacyjnych w dobie mediatyzacji.

Drugi dzień to z kolei czas sesji tematycznych oraz warsztatowych. Wśród wielu interesujących wystąpień podjęto tematykę m.in. działań organizacji pozarządowych w obszarze edukacji medialnych w innych europejskich krajach. Goście Kongresu mieli również okazję dowiedzieć się, jak wygląda edukacja medialna w Szwecji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty prowadzone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych – uczestnicy warsztatu „Medialny przybornik” prowadzonej przez Jarosława Lipszyca dowiedzieli się, jak przygotować swój własny scenariusz lekcji edukacji medialnej lub dostosować już istniejący do zmiennych warunków.

Zachęcamy również do zapoznania się z nagraniami z Kongresu – niedługo będą one dostępne w serwisie ninateka.pl

Krótki reportaż na temat wydarzenia przygotowała również Krakowska Telewizja Internetowa – film znajduje się tu.

W atrakcje intelektualne obfitowało również Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA”, które w tym roku odbyło się 26 i 27 września. Ta cykliczna impreza (w tym roku byliśmy gośćmi 24-ej edycji) na stałe wpisała się już w kalendarz badaczy edukacji medialnej oraz praktyków. Sympozjum zawsze gromadzi wielu znamienitych gości – w tym roku byli to m.in. znany medioznawca prof. Tomasz Goban-Klas, prof. Bronisław Siemieniecki oraz prof. Jacek Pyżalski. Fundacja również miała okazję zaprezentować szerszemu grona swoje działania w zakresie edukacji medialnej – otrzymaliśmy wiele pytań po naszym wystąpieniu.

W tym roku obszernie dyskutowano na temat podręczników – prezentowano m.in. multimedialny podręcznik do nauki chemii, dyskutowano także o podręcznikach pisanych na zamówienie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rozważano również edukację poza salą wykładową np. w Academia Electronica, która kształci tak m.in. sporoą grupe studentów UJ. Warto także wspomnieć o wystąpieniu jednego z ekspertów fundacji. Współautor Katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych oraz przygotowywanego obecnie Katalogu kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, Lechosław Hojnacki opowiadał o metodzie webquest w pracy nauczyciela.

Jeszcze raz dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz gratulujemy bardzo udanych konferencji. Mamy nadzieję, że w Polsce będzie się organizować jeszcze wiele takich inicjatyw, a Kraków da przykład innym miastom.