Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Weź udział w I Kongresie Edukacji Medialnej12 marca 2014 Edukacja Medialna Wydarzenia

logo_kongres_EMPolskie Towarzystwo Edukacji Medialnej wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz Fundacją Nowoczesna Polska organizuje I Kongres Edukacji Medialnej pod hasłem: „Co z tą edukacją medialną? Uwarunkowania, cele i perspektywy w dobie dynamicznych zmian technologicznych, społecznych i kulturowych”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26 września 2014 roku w Krakowie.

W pierwszym dniu Kongresu odbędą się dyskusje panelowe w 5 panelach tematycznych:

 • instytucjonalnym, prowadzonym przez prof. W. Godzica,
 • społeczno-kulturowym, prowadzonym przez dr M. Filiciaka,
 • psychologiczno-pedagogicznym, prowadzonym przez dr A. Kołodziejczyk,
 • działania lokalne, prowadzonym przez D. Górecką z Fundacji Nowoczesna Polska,
 • komunikologicznym, prowadzonym przez prof. Iwonę Hofman, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

W drugim dniu Kongresu odbędą się sesje referatowe w sekcjach tematycznych, w których przedmiotem refleksji chcemy uczynić  następujące kwestie:

 • jakie kompetencje medialne są dzisiaj niezbędne, co i w jakim celu umożliwiają;
 • jaka jest rola instytucji, organów państwa oraz mediów publicznych w zakresie edukacji medialnej;
 • jakie dobre praktyki w zakresie edukacji medialnej warto upowszechniać;
 • jakiego typu działania są podejmowane, na ile są one skuteczne, np. zapobiegają wykluczeniu społecznemu, integracji, inkluzji społecznej, zaangażowaniu na rzecz spraw obywatelskich, lokalnych itp.;
 • czy konieczne (możliwe? potrzebne?) jest – wzorem innych krajów europejskich i pozaeuropejskich – nauczanie przedmiotowe w zakresie edukacji medialnej;
 • w jaki sposób oddziaływania pozainstytucjonalne (w tym środowisko rodzinne, rówieśnicze, organizacje pozarządowe) przyczyniają się do wzrostu wiedzy na temat mechanizmów działania mediów i nabywania szeroko rozumianych kompetencji medialnych (w tym informacyjnych) w różnych grupach społecznych.

W drugim dniu Kongresu zostaną zorganizowane również warsztaty, prowadzone przez przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji medialnej, służące upowszechnianiu dobrych praktyk w tym zakresie. Warsztaty poprowadzą przedstawiciele Fundacji Nowoczesna Polska, Fundacji Citizen Project, Fundacji Dobrego Odbioru oraz Centrum Cyfrowego: Projekt Polska.

Do udziału serdecznie zapraszamy zarówno pracowników naukowych z różnych dyscyplin, jak i nauczycieli oraz edukatorów medialnych oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką alfabetyzacji medialnej.

Wszystkie informacje organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Kongresu Edukacji Medialnej.