Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Stanowisko Fundacji Nowoczesna Polska w unijnych konsultacjach prawa autorskiego11 marca 2014 Prawo Kultury

Na początku grudnia 2013 Komisja Europejska ogłosiła publiczne konsultacje unijnego prawa autorskiego. Po zeszłorocznym fiasku procesu „Licencje dla Europy”, którego sam tytuł sugerował możliwe rozwiązania sporów o prawo autorskie, mamy nadzieję, że Komisja tym razem w większym stopniu uwzględni perspektywę obywatelek i obywateli w tworzeniu nowych ram prawnych dla naszego przyszłego korzystania z kultury w Sieci.

Aby zachęcić obywatel/k/i do udziału w konsultacjach przygotowaliśmy przystępną platformę w języku polskim, ułatwiającą odpowiedzi na pytania z formularza KE i gorąco namawialiśmy do udziału w tych konsultacjach.Fundacja Nowoczesna Polska przygotowała także własne odpowiedzi na zadane przez Komisję pytania. W naszym stanowisku zwracamy uwagę, że prawo autorskie powinno uwzględniać perspektywę wolności obywatelskich. Poniżej zamieszczamy najważniejsze elementy naszego stanowiska oraz link do pełnego tekstu:

* postulujemy odwrócenie logiki prawa autorskiego: wolności użytkownika nie powinny być wyjątkiem od monopolu prawnoautorskiego, ale jego immanentną cechą,

* sprzeciwiamy się pomysłowi uzyskiwania zgody posiadaczy majątkowych praw autorskich na zamieszczenie linków do treści objętych monopolem prawnoautorskim,
* zauważamy, że prawo nie powinno akceptować  zachowań producentów uniemożliwiających rozpowszechnianie raz sprzedanych dóbr kultury; natomiast nie jest dobrym pomysłem przenoszenie logiki sprzedaży przedmiotów na treści w formie cyfrowej,  bo prowadziłoby to do ograniczenia wolności użytkowników,
* oczekujemy skrócenia czasu obowiązywania prawa autorskich przynajmniej do ram wyznaczonych przez Konwencję Berneńską (tj. 50 lat po śmierci autora zamiast 70),
* postulujemy rozszerzenie praw zawartych w dozwolonym użytku, a także ujednolicenie ich na terytorium całej Unii Europejskiej, tak aby obywatelki i obywatele Polski mogli bez obaw wjechać z kopią utworu sporządzoną na własny użytek na terytorium Wielkiej Brytanii czy Irlandii, gdzie brak takiej wolności,
* naszym zdaniem dozwolony użytek edukacyjny, naukowy czy biblioteczny nie powinien być uzależniony od charakteru instytucji, w której ma miejsce, ale od charakteru wykonywanych czynności,
* podkreślamy potrzebę legalizacji poza-rynkowego dzielenia się plikami, np. poprzez sieci peer-2-peer,
* sądzimy, że pośrednikom w komunikacji internetowej nie powinna być przypisana rola sądu,
* postulujemy objęcie niekomercyjnego korzystania z cudzych utworów i ich adaptacji (a więc twórczości wykorzystującej cudzą twórczość) zakresem ustawowo zagwarantowanej swobody użytkownika, sprzeciwiając się podziałowi utworów na te tworzone przez „twórców” i „użytkowników”,
* przypominamy pomysł Philippe’a Aigraina na wprowadzenie opłaty zwanej kreatywnym wkładem,
* wskazujemy na zagrożenia dla prywatności związane ze zwiększaniem restrykcji prawa autorskiego.

Udostępniamy pełny tekst stanowiska w jęz. polskimangielskim w formacie pdf.