Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Edukacja medialna, to działa!17 stycznia 2014 Edukacja Medialna

IMG_1313Wiemy to! Właśnie zakończył się pilotaż naszego programu edukacji medialnej, który trwał od 11 września 2013 roku. Wzięło w nim udział 10 szkół i 20 nauczycieli, którzy przeprowadzili łącznie 200 godzin zajęć na podstawie scenariuszy z serwisu Edukacja Medialna.

Wszystko zaczęło się na warsztatach Medialny Przybornik, które odbyły się w dniach 11 i 12 września 2013 roku w Warszawie. Wzięło w nich udział 20 nauczycieli ze szkół objętych programem, a były to: Gimnazjum nr 7 w Warszawie, Gimnazjum nr 86 w Warszawie, Gimnazjum  nr 2 w Sandomierzu, Gimnazjum w Woli Rębkowskiej, Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 w Konstancinie Jeziornie, VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, LXV LO im. gen. Józefa Bema w Warszawie, Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie, LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie, LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie. W trakcie zajęć byli przygotowywani do prowadzenia zajęć i do korzystania ze scenariuszy lekcji z serwisu Edukacja Medialna.

W październiku i listopadzie nauczyciele prowadzili zajęcia w swoich szkołach. Łącznie przeprowadzono 200 godzin lekcyjnych w ramach zajęć dodatkowych i obowiązkowych. Szacunkowo wzięło w nich udział 2693 uczniów i uczennic. Jakie były najchętniej wybierane zakresy tematyczne i lekcje? Prowadzący najczęściej decydowali się na działy Język mediów oraz Etyka i wartościwybrało  je 16 prowadzących. Najmniejszą popularnością cieszyły się  Ekonomiczne aspekty działania mediów był to wybór 3 osób. Najczęściej przeprowadzanymi lekcjami były: Granice naszej prywatności, Jakie wartości ukrywają się w przekazach, Mowa bez słów, Reklama w mediach. Zrealizowało je 6 pedagogów.

W grudniu zespół ewaluatorek przeprowadził szczegółowe wywiady z uczestnikami projektu. W ich trakcie nauczyciele dzielili się swoimi wrażeniami z przeprowadzonych lekcji. Opowiadali także o reakcjach swoich uczniów na zajęcia z edukacji medialnej. Rozmowy i uwagi, które nauczyciele odnotowywali w specjalnie przygotowanych dziennikach, były podstawą do raportu ewaluacyjnego.

Dowiedzieliśmy z niego, że nauczyciele pozytywnie oceniają nasze scenariusze zajęć i zaproponowane przez nas metody pracy z młodzieżą. Musimy popracować nad układem i czytelnością konspektów oraz przywiązywać większą wagę do czasu trwania poszczególnych części lekcji. Te i inne uwagi, posłużą zespołowi Edukacji Medialnej do udoskonalenia projektu.

Zespół Edukacji Medialnej pragnie serdecznie podziękować:

  • Dyrektorom szkół , za umożliwienie przeprowadzenia pilotażu w ich placówkach.
  • Nauczycielkom i nauczycielom, za zaangażowanie, entuzjazm i krytyczne uwagi, które wniosły ogromną wartość do projektu.
  • Ewaluatorkom za pomoc w wyciągnięciu wniosków ze zgromadzonych uwag i rekomendacje rozwoju serwisu.
  • Wszystkim tym, którzy nas wspierają i dostrzegają sens w naszej pracy.

Już wkrótce zostanie zaprezentowana nowa odsłona serwisu. Będą też niespodzianki! Nie możemy się doczekać!