Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Prezentacja wyników Diagnozy kompetencji medialnych i informacyjnych9 grudnia 2013 Edukacja Medialna Wydarzenia

mediastyczniSerdecznie zapraszamy na prezentację wyników badania Diagnoza kompetencji medialnych i informacyjnych, która odbędzie się 17 grudnia 2013 r. w Warszawie, w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW przy ul. Prostej 69 (sala 405), o godzinie 10:00.

Projekt badawczy MEDIA_STYCZNI. Diagnoza kompetencji medialnych i informacyjnych w Polsce jest pierwszą na rodzimym gruncie próbą kompleksowej diagnozy kompetencji medialnych i informacyjnych, a więc umiejętności krytycznego i efektywnego korzystania z mediów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Badanie składało się z trzech etapów: diagnozy instytucjonalnej, cyklu eksperymentów behawioralnych oraz konsultacji eksperckich. Tytułowa „styczność” wynika z przyjęcia przez nas jako nadrzędnej kategorii kompetencji medialnych, a więc umieszczenia w centrum zainteresowania mediów i ich użytkowników. W trakcie realizacji badań zależało nam na odtworzeniu i zanalizowaniu sposobów, w jakie Polacy radzą sobie z codziennymi problemami epoki cyfrowej. Chcieliśmy dowiedzieć się jak korzystają ze starych i nowych mediów, jakie mają wobec nich postawy, jakie posiadają umiejętności i jaką wiedzę, w jaki sposób uzyskują dostęp do informacji i jak je wykorzystują.

Diagnoza kompetencji medialnych i informacyjnych została zrealizowana przy współpracy Fundacji Nowoczesna PolskaInterdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz UPC Polska. Projekt badawczy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn_01_cmyk

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: http://polska20.pl/portfolio-item/media_styczni/

W grafice „MEDIA_STYCZNI” wykorzystano ikony zaprojektowane przez Björna Anderssona i Jorisa Hoogendoorna z The Noun Project (CC BY 3.0).