Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Powiększamy kolekcję Lithuanica22 listopada 2013 Nowe publikacje Wolne Lektury

ragana-sulaukeStworzona niedawno na Wolnych Lekturach kolekcja Lithuanica powiększa się dzisiaj o zbiór utworów w języku litewskim.

Wśród twórców pochodzących z Litwy znaleźli się: Antanas Baranauskas, Liudvika Didžiulienė-Žmona, Jonas Biliūnas, Antanas Kriščiukaitis-Aišbė, Žemaitė, Šatrijos Ragana, Motiejus Valančius. Utwory, które publikujemy opiewają piękno przyrody litewskiej (Anykščių šilelis), przedstawiają życie, postrzeganie świata i jego interpretowanie przez zwykłych ludzi wiejskich (Kas teisybė – tai ne melas), są też pewnego rodzaju przekrojem codzienności wiejskiej, ludu nieraz zwanego ciemnotą (Sodžiaus vaizdeliai). Ponadto odwołują się do dążenia do ideału, zasad moralności (Iš daktaro pasakojimų), a także przedstawiają prawdziwą szkołę męskości (Vincas Stonis).

Obok dzieł twórców litewskich w języku oryginału, publikujemy również tłumaczenia utworów polskich na język litewski. W kolekcji znalazły się tłumaczenia dzieł Adama Mickiewicza (Gražina, Konradas Valenrodas, Krymo sonetai, Baltas karžygys), Adama Asnyka (Kęstutis) i Elizy Orzeszkowej (Šunadvokatis).

Spis wszystkich opublikowanych utworów można znaleźć na stronie kolekcji. A niebawem będzie można czytać jednocześnie teksty w oryginale i w tłumaczeniu.

Redakcji merytorycznej utworów w języku litewskim dokonała Monika Bogdziewicz, a redakcji technicznej Paulina Choromańska, Katarzyna Dug, Marta Niedziałkowska, Wojciech Kotwica.

Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013”.