Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych. Wersja 2.012 listopada 2013 Edukacja Medialna Wydarzenia

Zaznaczenie_016Fundacja Nowoczesna Polska i Narodowy Instytut Audiowizualny rozpoczynają prace nad drugą wersją Katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych. Publikacja będzie narzędziem ułatwiającym planowanie działań w obszarze edukacji medialnej instytucjom i organizacjom różnego typu.

Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych został opublikowany w maju 2012 roku dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Była to odpowiedź na brak wytycznych do nauczania edukacji medialnej. Publikacja wyznacza i definiuje obszary edukacji  medialnej i informacyjnej. W jasny sposób przedstawia jaką wiedzę i umiejętności powinni posiadać przedstawiciele różnych grup wiekowych – od przedszkolaków po seniorów. Omówione są w niej takie tematy jak: umiejętność korzystania z informacji, kreatywne korzystanie z mediów, etyka i wartości, ekonomiczne i prawne aspekty działania mediów, relacje i bezpieczeństwo w środowisku medialnym oraz język komunikatów medialnych. Używając go, Fundacja Nowoczesna Polska opracowała wolne zasoby edukacyjne dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie przygotowywane są materiały dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

Skąd pomysł na Katalog 2.0?

Od publikacji Katalogu kompetencji minęło 18 miesięcy. Przez ten czas fundacja otrzymała wiele komentarzy do jego treści i użyteczności. Pojawiły się również nowe wyniki badań prowadzonych w obszarze edukacji medialnej. Uwzględnienie ich podniesie jakość publikacji. W prace nad jej nowym wydaniem będzie zaangażowane szerokie grono specjalistów i praktyków edukacji medialnej. Dodatkowo zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, w których udział może wziąć każdy, kto jest zainteresowany edukacją medialną. Konsultacje trwać będą do 15 stycznia 2014 r.

Porozmawiaj z nami o Katalogu

W ramach prac nad nową wersją Katalogu Fundacja Nowoczesna Polska i Narodowy Instytut Audiowizualny organizują także warsztaty Terytoria Edukacji Medialnej – Katalog 2.0. Są one przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, animatorów kultury, nauczycieli i bibliotekarzy. Celem warsztatów będzie zebranie uwag dotyczących poszczególnych obszarów tematycznych Katalogu, wymiana dobrych praktyk oraz wspólne stworzenie miniporadnika dotyczącego wykorzystania Katalogu w działaniach instytucji różnego typu. Wydarzenie to odbędzie się 6 grudnia 2013 roku, w godzinach od 10 – 13,  w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie. Zgłoszenie na warsztaty zawierające:

  • imię i nazwisko, e-mail, telefon
  • nazwę reprezentowanej instytucji i stanowisko
  • krótki opis doświadczenia z zakresu edukacji medialnej

prosimy przesyłać na adres: edukacjamedialna@nowoczesnapolska.org.pl do 25  listopada 2013 r.

Organizatorzy gwarantują zwrot kosztów dojazdu.

„Katalog kompetencji 2.0” powstaje we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.