Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Nowy nabór do pilotażowego programu edukacji medialnej23 sierpnia 2013 Edukacja Medialna

mailbox2Tym razem zapraszamy do współpracy szkoły ponadgimnazjalne. Na zgłoszenia czekamy do piątku 30 sierpnia.

Celem naszego projektu jest wprowadzenie regularnych zajęć z edukacji medialnej w wybranych szkołach od września do grudnia 2013 roku. Lekcje będą prowadzone na podstawie scenariuszy dostępnych na stronie edukacjamedialna.edu.pl.

Szkołom oferujemy:

bezpłatne, 2-dniowe szkolenie dla 2 nauczycieli z zakresu edukacji medialnej (szkolenie odbędzie się w Warszawie 11 i 12 września, szkoły będą musiały pokryć koszt ew. zakwaterowania i dojazdu uczestników)
komplet materiałów do prowadzenia zajęć z edukacji medialnej
wsparcie ekspertów w czasie trwania pilotażu
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami zainteresowanymi edukacją medialną

Od szkół uczestniczących w pilotażu oczekujemy:

• przeprowadzenia 16 lekcji edukacji medialnej w ramach zajęć dodatkowych (Fundacja pokryje koszt prowadzenia zajęć)
• przeprowadzenia 4 lekcji edukacji medialnej w ramach zwykłych zajęć lekcyjnych
• włączenia się w proces ewaluacji programu (np. poprzez uczestnictwo w wywiadach indywidualnych i grupowych)

Do udziału w programie zakwalifikujemy 5 szkół.  Zależy nam na doborze zróżnicowanej grupy uczestników, dlatego będziemy brać pod uwagę kryteria takie jak: wielkość miejscowości, przedmioty, których uczą nauczyciele zainteresowani projektem, liczebność klas w danej szkole, wcześniejszy udział w projektach związanych z edukacją medialną.

Chętnych prosimy o wysłanie zgłoszenia do piątku 30 sierpnia na adres edukacjamedialna@nowoczesnapolska.org.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

• nazwa i adres szkoły
• dane 2 nauczycieli zainteresowanych udziałem w projekcie (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, nauczany przedmiot)
• średnia liczba uczniów w klasie
• dotychczasowy udział w szkoleniach lub projektach związanych z edukacją medialną lub TIK.

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka projektu, Dorota Górecka pod numerem tel. 22 621 30 17.

Fot. Sarah Joy @Flickr, CC BY