Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Premiera serwisu Edukacja Medialna20 lutego 2013 Edukacja Medialna

Po roku intensywnych przygotowań, przedstawiamy nasz nowy serwis edukacjamedialna.edu.pl, zawierający scenariusze zajęć, ćwiczenia i materiały z zakresu edukacji medialnej. Projekt skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą w instytucjach takich jak biblioteki, organizacje pozarządowe i domy kultury.

Kilka lat temu powołaliśmy do życia projekt „Cyfrowa Przyszłość”, w ramach którego opublikowaliśmy Raport otwarcia, zawierający diagnozę stanu edukacji medialnej i informacyjnej, wraz z analizą inicjatyw na rzecz jej wprowadzenia. Następnie, wraz z zespołem ekspertów stworzyliśmy propozycję programową, polegającą na opracowaniu  szczegółowego Katalogu kompetencji medialnych. Serwis Edukacja Medialna jest narzędziem, dzięki któremu zdefiniowane w ten sposób kompetencje będzie można przekazać uczniom.

edukacjamedialnaSerwis zawiera 74 pomysły na przeprowadzenie 45-minutowych lekcji z młodzieżą w wieku gimnazjalnym (na poziomie podstawowym) i ponadgimnazjalnym (poziom rozszerzony). Można realizować je nie tylko w trakcie zajęć szkolnych, lecz również w bibliotekach, domach kultury, czy choćby w ramach warsztatów organizowanych przez organizacje pozarządowe. Opracowane przez ekspertów scenariusze służą rozwijaniu umiejętności pracy w grupie, dyskusji, analizy i krytycznego myślenia (często bez konieczności używania narzędzi technologicznych).

Materiały edukacyjne podzielone są na osiem sekcji: korzystanie z informacji (gdzie szukać informacji i jak można je spożytkować), relacje w środowisku medialnym (zagadnienia tożsamości sieciowej i kształtowania własnego wizerunku), język mediów (między innymi hipertekst, sztuka dyskusji, oddziaływanie języka na rzeczywistość), kreatywne korzystanie z mediów (współpraca sieciowa, digitalizacja, remiks, narracje cyfrowe, dziennikarstwo sieciowe), etyka i wartości (granice prywatności, haking, etyka dziennikarska), ekonomiczne aspekty działania mediów (rynek mediów na przykładzie radiofonii i telewizji), prawo (normy w komunikacji, dane osobowe, media a prawa człowieka, prawa autorskie – wolne licencje, dozwolony użytek) i bezpieczeństwo (jak bezpiecznie działać w sieci, korzyści i szkody z nadzorowania internetu, zakupy online). Wszystkie materiały dostępne są na wolnej licencji. Oznacza to, że można je dowolnie przetwarzać i rozpowszechniać. Nauczyciele, bibliotekarze i animatorzy kultury mogą pomóc w dalszym rozwijaniu serwisu i zapisać się na newsletter. Szczegóły znajdziecie na stronie projektu.

Sądzimy, że wysokie kompetencje medialne przyczyniają się do rozwoju aktywności obywatelskiej, umożliwiają pełne uczestnictwo w kulturze i zwiększają szanse na rynku pracy. Wprowadzenie spójnego, dobrze przygotowanego programu edukacji medialnej jest jednym z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych wyzwań jakie stoją obecnie przed polskim systemem edukacji. Mamy nadzieję ułatwić je poprzez realizację naszego projektu

edukacja_medialna_infografika

Konkurs MediaLog

Premierze serwisu towarzyszy konkurs MediaLog. Kierujemy go do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy mogą wziąć w nim udział pod opieką swoich nauczycieli, wychowawców lub szkolnych bibliotekarzy.

  • Jeśli jesteś nauczycielem: przeprowadź zajęcia z edukacji medialnej, zgłoś feedback wypełniając formularz i zachęć uczniów do wykonania własnego projektu
  • Jeśli jesteś uczniem: weź udział w zajęciach edukacji medialnej, a potem przygotuj własny projekt – reklamę internetu

W konkursie można wygrać szkolenie z ekspertami dla nauczycieli, tablet i atrakcyjne warsztaty dla uczniów w warszawskiej Mediatece START-META (zwracamy koszty podróży). Konkurs jest prowadzony przez Fundację Nowoczesna Polska w ramach programu Akademia Orange realizowanego przez Fundację Orange. Szczegóły przebiegu i regulamin konkursu są dostępne na stronie edukacjamedialna.edu.pl/konkurs.

Serwis Edukacja Medialna powstał dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za pomoc w jego przygotowaniu dziękujemy serdecznie Katarzynie Taladze oraz wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie projektu „Cyfrowa Przyszłość”.