Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Charaktery i anegdoty Chamforta od dziś na Wolnych Lekturach19 października 2012 Nowe publikacje Wolne Lektury

Mówiąc o tym padole płaczu, gdzie sprawy idą coraz gorzej, N… powiadał: „Czytałem gdzieś, że nie ma nic gorszego dla ludów, niż zbyt długie panowanie. Słyszę, że Bóg jest wieczny; to wszystko tłumaczy”.

Gratka dla koneserów – minimum słów, maksimum sensu

Biblioteka tłumaczeń Boy’a na Wolnych Lekturach wzbogaciła się o zbiór aforyzmów de Chamforta Charaktery i anegdoty.

Nazwisko, pod którym autor jest znany to jego przydomek i zarazem dowód nobilitacji. Sébastien-Roch Nicolas może stanowić symbol miejsca i czasu, w którym żył: Francji zmierzającej milowymi krokami ku rewolucji. Pochodził z drobnej burżuazji, a wiodąc życie inteligenta (ta klasa społeczna rodziła się wówczas w Europie), utorował sobie drogę awansu społecznego, przez swój cięty język i błyskotliwy dowcip zdobywając popularność w salonach osób mających znaczenie na dworze Ludwika XVI. Niezaślepiony wdzięcznością z tego powodu, był świadkiem i kronikarzem upadku dawnego porządku społecznego i systemu władzy. W chwili wybuchu rewolucji 1789 roku stał się jej żarliwym zwolennikiem i trybunem, a następnie ofiarą: był więziony za zbyt dosłowne przejęcie się ideą wolności słowa i ostatecznie sam przyspieszył swą śmierć. Zostawił po sobie myśli nasycone żartobliwym, pełnym dystansu pesymizmem.

Za przygotowanie tekstu do publikacji należą się podziękowania Danielowi Kociowi, Dorocie Kowalskiej, Aleksandrze Sekule oraz Marcie Niedziałkowskiej.