Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Pamiętne Polakom przykłady…4 października 2012 Nowe publikacje Wolne Lektury

Dziś nie w wodzie (dla tęcze), nie w ogniu z Gomorą,
Ale się w własnej swojej krwi czyszczą i piorą.
Krwią się myje, krwią poci ten świat jako w łaźni:
Wszędy pełno niezgody, pełno nieprzyjaźni.

Poszerzony został zbiór fundamentalnych dzieł polskiego baroku na stronie Wolnych Lektur o Wojnę chocimską Wacława Potockiego.

Rzecz jest ciekawa jako pamiątka epoki i jako gatunek (epopeja); a w opowieści o triumfie Rzeczpospolitej nad Turkami w 1621 roku pod Chocimiem występują postaci historyczne; m.in. hetman Chodkiewicz. Dzieło tchnie duchem patriotyzmu, żarliwą wolą obrony chrześcijańskich posiadłości przed poganami oraz głęboką religijnością – z tym, że jest to religijność ariańska, o czym warto pamiętać. Potocki bowiem na własnej skórze doświadczył prześladowania arian po przyjęciu niesławnej konstytucji 1658 roku: był szykanowany, nękany pozwami przez ,,życzliwych sąsiadów”, przy czym nastawano również na jego majątek, w końcu zmuszony zmienić wyznanie wraz z dziećmi i żoną, która najdłużej opierała się porzuceniu rodzinnej wiary.  Mamy więc przedmurze, mamy chrześcijaństwo, pozostaje jednak otwarta kwestia: jakie?

Opracowania literackiego utworu dokonał Paweł Kozioł, a technicznego Marta Niedziałkowska i Paulina Choromańska, którym gorąco dziękujemy za ich twórczy trud.