Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Publiczne dotacje dla wydawców30 sierpnia 2012 Media

3 sierpnia Fundacja Nowoczesna Polska złożyła w Ministerstwie Edukacji wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej publicznego wsparcia finansowego dla wydawnictw edukacyjnych. W związku z silną krytyką wydawców komercyjnych wobec komponentu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” programu „Cyfrowa Szkoła” konieczne jest uzyskanie całościowego obrazu rynku wydawnictw edukacyjnych w Polsce.

Wydawcy obawiają się, że wprowadzenie darmowych i wolnych e-podręczników ograniczy ich zyski z dystrybucji podręczników szkolnych, a interwencja państwa zburzy status quo. Tymczasem państwo obecne jest na tym rynku od dawna i wspiera go dotacjami znacznie przewyższającymi wartość komponentu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” (45 mln zł).

W odpowiedzi na zapytanie Fundacji Nowoczesna Polska Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło dane dotyczące publicznego finansowania projektów wydawniczych największych komercyjnych wydawców edukacyjnych (Grupy Wydawniczej PWN, Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych i Nowej Ery). Bezpośrednio z budżetu Państwa oraz z dotacji unijnych wydawcy ci uzyskali w latach 2009-2011 ponad 42 mln zł ze środków centralnych:

Grupa Wydawnicza PWN (obecnie m. in. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Wydawnictwo Szkolne PWN, iFormat, Poleng.pl, SuperMemo World, pwn.pl, Carta Blanca) – 15 592 242,29 zł
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – 25 744 624,93 zł
Nowa Era – 1 210 400,00 zł

Zestawienie to jest niepełne, ponieważ nie obejmuje finansowania ze środków wojewódzkich oraz unijnych, które pozyskane zostały na poziomie regionalnym.

Należy dodać, że w tym samym okresie (lata 2009-2011) na rynek wydawnictw edukacyjnych w ramach ministerialnego programu „Wyprawka szkolna” – bezpośrednich dotacji dla rodziców na zakup podręczników –  trafiło 322 mln zł (zamieszczona powyżej grafika opublikowana przez KPRM pokazuje w jakim tempie środków tych przybywało w ostatnich latach). W tym roku na program ten przeznaczono 128 mln zł – łącznie oznacza to 450 mln zł publicznego wsparcia dla rynku szkolnych wydawnictw edukacyjnych w latach 2009-2012, przy wciąż rosnących cenach podręczników i dużej nieprzejrzystości w zasadach ich rozpowszechniania w szkołach.

Udostępniamy przekazane przez MEN kopie umów z wydawcami edukacyjnymi oraz podsumowujące je wyliczenie: dotacje_dla_wydawcow_informacja_publiczna.zip (plik .zip, 59MB)

Zwracamy także uwagę, że Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), której członkiem jest Fundacja Nowoczesna Polska, wielokrotnie wypowiadała się na temat programu „Cyfrowa Szkoła” i komponentu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” jako szansy na wdrożenie otwartości w system polskiej edukacji.