Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Edukacja medialna w szkołach? UNESCO wzywa administrację do podjęcia reform.14 sierpnia 2012 Edukacja Medialna Relacje

Fundacja Nowoczesna Polska reprezentowała nasz kraj na międzynarodowej konferencji UNESCO „Edukacja medialna i informacyjna w społeczeństwach opartych na wiedzy” odbywającej się w Moskwie w dn. 24-28 czerwca 2012.

W konferencji uczestniczyło ponad 130 osób z 40 krajów, a efektem ich prac jest Deklaracja Moskiewska opublikowana właśnie na stronie Rosyjskiego Komitetu ds. UNESCO Information for All Programme.

Deklaracja stanowi kontynuację wieloletniego zaangażowania UNESCO w promocję edukacji medialnej i informacyjnej. Dokument zwraca uwagę na procesy takie jak konwergencja mediów, rozwój interaktywności i komunikacji sieciowej oraz globalizacja. Wynikają z nich nowe wyzwania dla edukacji, która musi zredefiniować swoją rolę i zadania w tej zmieniającej się rzeczywistości. Media i informacja nie są już kontrolowane przez nieliczne, elitarne grupy – dziś wszyscy jesteśmy ich twórcami.

Po raz pierwszy w dokumencie UNESCO tak wyraźnie zaakcentowane zostały bariery ograniczające wolność korzystania z informacji, do których należą m.in. cenzura, ograniczony zakres domeny publicznej, a także procesy komercjalizacji, prywatyzacji i monopolizacji informacji. Zwrócono również uwagę na niewystarczającą współpracę interesariuszy (m.in. bibliotekarzy i edukatorów medialnych, mediów i środowisk akademickich).

Deklaracja wzywa bezpośrednio przywódców państw, Organizację Narodów Zjednoczonych, a zwłaszcza UNESCO, organizacje międzyrządowe i pozarządowe, instytucje edukacyjne, badawcze, kulturalne i społeczne, media oraz sektor przedsiębiorstw do uznania kluczowej roli edukacji medialnej i informacyjnej i włączenie jej do polityki edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej i medialnej we wszystkich ich wymiarach. Konieczny jest klarowny podział odpowiedzialności i wielopoziomowa współpraca pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Dokument wyraźnie wskazuje na konieczność reformy systemów edukacyjnych, która umożliwi wprowadzenie edukacji medialnej i informacyjnej do szkół. Kładzie również nacisk na wprowadzenie edukacji medialnej i informacyjnej do programów nauczania na wszystkich poziomach, łącznie z kształceniem ustawicznym i kształceniem nauczycieli. Postuluje także badania zmierzające do tworzenia modeli i narzędzi, gromadzenia dobrych praktyk, jak również opracowania wskaźników i technik oceny kompetencji medialnych i informacyjnych.

Czy możemy w krótkim czasie spodziewać się realizacji postulatów zawartych w Deklaracji? Prawdopodobnie nie, cieszy nas jednak tak jasne określenie roli jaką, edukacja medialna i informacyjna powinna odgrywać w dzisiejszym świecie oraz wezwanie międzynarodowej społeczności do podjęcia konkretnych działań. Zatem w oczekiwaniu na zmiany, które muszą zajść na najwyższym szczeblu, kontynuujemy pracę podjętą w ramach projektu „Cyfrowa Przyszłość”. Jeszcze na ten rok planujemy premierę innowacyjnej platformy do udostępniania materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej wraz z pierwszym kompletem materiałów na poziomie gimnazjum. Zaglądajcie na nasze strony!

Do pobrania:
Materiały z konferencji „Edukacja medialna i informacyjna w społeczeństwach opartych na wiedzy”, Moskwa 24-28 czerwca 2012.
Deklaracja Moskiewska (j. ang.)

Fot. Musume Miyuki @Flickr, CC BY-SA