Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych – już dostępny!29 maja 2012 Bez kategorii Edukacja Medialna

Okładka katalogu kompetencji medialnych i informacyjnychZ prawdziwą dumą przedstawiamy „Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych” przygotowany w ramach projektu „Cyfrowa Przyszłość”.

Publikacja ta jest pionierską próbą zdefiniowania zakresu edukacji medialnej i informacyjnej oraz przełożenia jej na język konkretnej wiedzy i umiejętności. Katalog zawiera listę kompetencji opracowanych dla wszystkich grup wiekowych; od wychowania przedszkolnego, aż po kształcenie ustawiczne. Obejmuje szeroki przekrój tematów, takich jak umiejętność korzystania z informacji, etyka i wartości w komunikowaniu, prawo mediów czy język komunikatów medialnych.

Publikacja powstała dzięki wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Katalog jest owocem pracy licznego zespołu ekspertów zajmujących się edukacją medialną i informacyjną. Szczególne podziękowania składamy autorom: Annie Dąbrowskiej, Piotrowi Drzewieckiemu, Annie Gruhn, Lechosławowi Hojnackiemu, Justynie Jasiewicz, Władkowi Majewskiemu, Ewie Murawskiej, Grzegorzowi Stunży, Kamilowi Śliwowskiemu,  Piotrowi Tafiłowskiemu, Marcinowi Wilkowskiemu i Michałowi „Ryśkowi” Woźniakowi.

Dziękujemy również członkom Komitetu Honorowego projektu „Cyfrowa Przyszłość”: prof. Wojciechowi Burszcie, prof. Bronisławowi Siemienieckiemu, prof. Wiesławowi Godzicowi, prof. Tadeuszowi Kowalskiemu, dr Mirosławowi Filiciakowi oraz dr Dominikowi Batorskiemu. Ich recenzje, słowa zachęty oraz krytyczne uwagi były dla nas niezwykle cenne w trakcie prac nad Katalogiem. Dziękujemy również dr Maciejowi Ciechomskiemu za konsultację materiału w zakresie psychologii dziecięcej.

Zapraszamy do zapoznania się z „Katalogiem kompetencji medialnych i informacyjnych” w formacie PDF lub do przeglądania go on-line na stronie cyfrowaprzyszlosc.pl.

Pobierz Katalog (PDF):
Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych” (1 MB)

Pobierz rozdziały (PDF):
Okładka
Wstęp
1. Korzystanie z informacji.
2. Relacje w środowisku medialnym.
3. Język mediów.
4. Kreatywne korzystanie z mediów.
5. Etyka i wartości w komunikacji i mediach.
6. Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach.
7. Prawo w komunikacji i mediach.
8. Ekonomiczne aspekty dzialania mediów.